Kalifat Europa

Jeśli prawo kraju, w którym żyją muzułmanie jest islamskie, to muzułmanie przestrzegają tego prawa. Jeśli to prawo nie jest islamskie, dobry muzułmanin może, a nawet powinien je lekceważyć, nie przestrzegać tego prawa, wysłać jego przedstawicieli do diabła, co w ustach dobrego muzułmanina jest najgorszym przekleństwem. A skoro my, Europejczycy jesteśmy niewiernymi i obłudnikami też jesteśmy, zatem dobry muzułmanin powinien nami pogardzać. I pogardza. Dobry muzułmanin może bić, niszczyć, kraść, mordować, użynać łby, gwałcić i poniżać. I to właśnie dobry muzułmanin skrupulatnie czyni.

Księga wieczysta – jak czytać, żeby nie dać się oszukać sprzedającemu

Nową wartość z punktu widzenia zabezpieczenia praw nabywcy wnosi od 01 lipca 2016 roku nowelizacja wprowadzająca zmiany w zakresie trybu i terminu przesłania wniosków wieczystoksięgowych do elektronicznych ksiąg wieczystych. Od tego momentu notariusz będzie wysyłał w imieniu wnioskodawców wniosek o wpis w księdze wieczystej w systemie teleinformatycznym tego samego dnia, w którym został sporządzony akt notarialny i wzmianka o wpłynięciu wniosku będzie odzwierciedlana w treści księgi wieczystej. Wzmocni to niewątpliwie poczucie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

Oświadczam, że się poddaję… egzekucji

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest już niemal standardem w bankach i instytucjach pożyczkowych. Ale jest jeszcze inne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, podpisywane w obecności notariusza, w uproszczeniu będące odpowiednikiem wyroku sądu i skracające całą procedurę dochodzenia należności. Co to takiego?
Mowa o oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 4-6 kpc. Takie oświadczenie to jedna z form zabezpieczenia wierzytelności. Dłużnik w oświadczeniu zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty lub wydania określonej rzeczy (np. nieruchomości, samochodu itd.). Oświadczenie zastępuje wyrok sądu i stanowi uproszczoną, tańszą i przede wszystkim krótszą formę egzekwowania należności.

H2O

Lubię kranówkę bo… wbrew przestarzałym opiniom jest dobra i zdrowa, tania i przy okazji dbam o środowisko. Woda powinna stanowić nawet 80 proc. dziennej porcji płynów – mówią eksperci. To dużo. TNS Polska zrobiło badanie, z którego wynika, że niespełna połowa respondentów – dzieci, bo to one, ich rodzice i nauczyciele byli pytani o wodę – piła w ciągu ostatnich 24 godzin wodę. Ale aż prawie 80 proc. z badanych sięgnęło w tym samy czasie po coś słodkiego do picia – soki, napoje, słodzone herbaty i kawy.

Sławomir Grzelczak: Polemika do artykułu pt: „Złote rady prezesa BIG InfoMonitor”

Krótko po publikacji artykułu „Złote rady prezesa BIG InfoMonitor” odbyłam długą i bardzo zajmującą rozmowę z panią rzecznik BIG InfoMonitora. Rozmawiałyśmy głównie o artykule, ale także o rynku wierzytelności, o gospodarce, o życiu, o własnych doświadczeniach, słowem o wszystkim. Z racji tego, że rozmowa była niezwykle ciekawa, zaproponowałam pani rzecznik i panu prezesowi polemikę z nadzieją, że da ona czytelnikom pełny obraz problemu i zapoczątkuje dyskusję na ten trudny, ale ważny temat. Dlatego zapraszam zwłaszcza czytelników prowadzących własne firmy małe i duże, zarządzających małymi i wielkimi przedsiębiorstwami różnych branż, prowadzących własną działalność gospodarczą i wykonujących wolne zawody do podzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie zatorów płatniczych, baz danych, wywiadowni gospodarczych, kredytów kupieckich i w „sprzedaży komu popadnie”. Wasze doświadczenia i uwagi będą niezwykle cenne.

Złote rady prezesa BIG InfoMonitor

Zapłacę na czas, ale mniejszą kwotę, oddam w ratach, proszę o wystawienie faktury w późniejszym terminie, itp. – co druga firma spotyka się na co dzień z propozycjami kontrahentów, które mają na celu zmniejszyć lub opóźnić płatności – to wnioski z badania Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. A prezes Grzelczak dodaje – wpisz kontrahenta na listę BIG, uratujesz swoje finanse.
Czyżby?

300 mil do… domu

Warszawski Sąd kazał 8-letniej Mai, Polce urodzonej i mieszkającej dotychczas z mamą w Warszawie, zamieszkać w Szwecji. „Tam będzie jej lepiej” orzekł Sąd. Wstrząsająca audycja Radia Solidarność

Astma, POChP, włóknienie płuc – lekarze starli się z politykami

Nie zawały serca ani nowotwory, lecz różne choroby układu oddechowego są największym wyzwaniem zdrowotnym – takie są główne wnioski z debaty „Choroby płuc – największe wyzwania zdrowotne”, która odbyła się 25 maja. Chodzi o takie schorzenia jak astma, alergie dróg oddechowych, nowotwory płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz samoistne włóknienie płuc.