Kto głosował za GMO?

Pkt 36. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projekcie ustawy o nasiennictwie – trzecie czytanie. Głosowanie nad przyjęciem w całości rządowego projektu ustawy o nasiennictwie, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.