Kto głosował za GMO?


 


Zanim przedstawię listę posłów głosujących za i przeciw, chciałabym zwrócić uwagę na ich deklaracje w kwestii GMO wygłoszone w grudniu 2009 roku. Niestety dysponujemy tylko nielicznymi odpowiedziami na pytania zadawane wszystkim posłom i senatorom. Szkoda. Nie mniej polecam lekurę:

 

 

Ankieta społeczna pt. „Zadaj pytania posłom i senatorom” rozsyłana w listopadzie i grudniu 2009 roku

 

 

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,

 

Jak zapewne Państwo wiecie, zdecydowana większość Polaków, podobnie jak większość pozostałych mieszkańców Unii, nie chce GMO (*).Oficjalne zakazy na uprawę MON810 (jedyna dopuszczona w Unii uprawa GM) wprowadziło już 7 krajów UE: Grecja, Węgry, Austria, Luksemburg, Niemcy, Francja, Włochy. Zobacz mapę:http://www.icppc.pl/antygmo/2009/06/zakazy-na-gmo-w-ue/

 

Próby wymuszenia na społeczeństwach akceptacji stosowania GMO przy produkcji żywności są niedemokratyczne i stawiają interesy wielkich, ponadnarodowych korporacji przed ochroną naszego zdrowia, naturalnej i kulturowej bioróżnorodności oraz lokalnej ekonomii. GMO to niesprawdzona, niebezpieczna technologia. Jej zwolennicy nie biorą pod uwagę wyników niezależnych badań wskazujących na poważne zagrożenia dla zdrowia i środowiska naturalnego oraz problemów z jakimi borykają się rolnicy, których namówiono do stosowania nasion GM.

Aktywna postawa mieszkańców Polski i innych krajów Unii oraz niektórych rządów wymaga zdecydowanego wsparcia z Państwa strony!

 

Biorąc pod uwagę, że obowiązkiem Posła jest reprezentować głos swoich wyborców piszemy do Pani/Pana z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania.Pytania te są umieszczone na stronie internetowej http://icppc.pl/stanowiska/ Z przyjemnością umieścimy tam również Pani/Pana odpowiedź. W ten sposób szersze grono wyborców będzie miało szansę zapoznać się z Pani/Pana stanowiskiem. Odpowiedzi prosimy odesłać na adres:

Międzynarodowa dla Obrony Polskiej Wsi – ICPPC,

34-146 Stryszów 156,

tel./fax. +48 33 879 71 14,

biuro@icppc.pl

 

Pytania – prosimy o krótkie odpowiedzi – dziękujemy:

 

 1. Czy Pana/Pani zdaniem szansą polskiego rolnictwa i przetwórstwa jest:

  a. produkcja wysokiej jakości żywności metodami tradycyjnymi i ekologicznymi?

  b. produkcja niezdrowej żywności z użyciem GMO i dużej ilości środków chemicznych?

 2. Czy popiera Pan/Pani stanowisko zdecydowanej większości Polaków, którzy chcą jeść żywność bez GMO i chcą aby Polska była wolna od GMO?

 3. Czy jest Pan/Pani świadom/a, że we wszystkich krajach, w których dopuszczono uprawy GMO nastąpiło zanieczyszczenie upraw tradycyjnych i ekologicznych pomimo stosowania odległości pomiędzy tymi uprawami zgodnie z obowiązującymi przepisami?

 4. Czy popiera Pan/Pani ideę całkowitego zakazu na uprawy GMO w Polsce w tym szczególnie wprowadzenie w trybie natychmiastowym zakazu upraw MON810 (idąc za przykładem Francji, Węgier, Niemiec, Austrii, Luksemburga, Grecji, Włoch)?

 5. Czy jest Pan/Pani świadom/a, że niezależne badania przeprowadzone w czterech różnych krajach europejskich (Francja, Rosja, Włochy, Francja) wykazały, że szczury i myszy karmione karmą GMO miały poważne zmiany w komórkach wątroby, trzustki i jąder, a w drugi, trzecim pokoleniu stawały się bezpłodne?

 6. Czy poprze Pan/Pani odrzucenie projektu nowej ustawy o GMO, która otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO, oszukuje Polaków wmawiając im, że jest możliwe współistnienie/sąsiadowanie upraw GM z uprawami tradycyjnymi, ignoruje stanowiska Sejmików Wojewódzkich oraz jest niezgodna z konstytucją RP?

 7. Czy jest Pan/Pani gotów/owa wziąć osobistą odpowiedzialność za uwolnienie środowiska od GMO?

 

(*) GMO – Genetycznie zModyfikowany Organizm – oznacza sztuczne wstawienie obcych genów do materiału genetycznego danego organizmu. Geny przenosi się przekraczając granice między gatunkami, np. geny zwierząt przenosi się do roślin. Metody przy tym stosowane są nieprecyzyjne! Nigdy w przyrodzie takie organizmy nie powstają w sposób naturalny, np. pomidor z genem ryby, ziemniak z genem meduzy, karp i ryż z genami człowieka, sałata z genem szczura, soja i kukurydza z genami bakterii!

 

Na stronie Ministerstwa Środowiska można przeczytać:

„… Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych…”

 

 

A oto wyniki głosowania nad kontrowersyjną Ustawą o nasiennictwie

 

Posiedzenie 95. – głosowanie nr 120 (01-07-2011 13:21:00)

 

Głosowało – 421

Za – 233

Przeciw – 186

Wstrzymało się – 2

Nie głos.- 39

 

 

PO (206)

 

głosowało – 191

za – 190

przeciw – 0

wstrzym. – 1

nie głos. – 15

 

ARKIT TADEUSZ za

HUSKOWSKI STANISŁAW za

OŁOWSKI PIOTR za

SZTOLCMAN GRZEGORZ za

ARŁUKOWICZ BARTOSZ za

JARMUZIEWICZ TADEUSZ za

ORŁOWSKI PAWEŁ za

SZUMILAS KRYSTYNA za

ARNDT PAW EŁ za

JAROS MICHAŁ za

ORZECHOWSKI ANDRZEJ za

SZYDŁOWSKA BOŻENA zaKŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/?p=489

AUGUSTYN URSZULA za

JASTRZĘBSKI LESZEK za

ORZECHOWSKI MACIEJ za

ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA I za

AZIEWICZ TADEUSZ za

KACZOR ROMAN za

OŚW IĘCIMSKI KONSTANTY za

ŚLIW IŃSKA ANNA za

BALCERZAK KLAUDIUSZ za

KANIA ANDRZEJ za

PACELT ZBIGNIEW za

TOMAŃSKI PIOTR za

BIERNACKI MAREK za

KARPIŃSKI GRZEGORZ za

PAHL WITOLD za

TOMASZAK-ZESIUK IRENA za

BIERNAT ANDRZEJ za

KARPIŃSKI WŁODZIMIERZ za

PATALITA TADEUSZ za

TOMCZYK CEZARY za

BOJKO BOGDAN za

KAŹMIERCZAK JAN za

PIECHOTA SŁAWOMIR za

TOMCZYKIEWICZ TOMASZ za

BOROWCZAK JERZY za

KIDAWA-BŁOŃSKA MAŁGORZATA za

PIERZCHAŁA ELŻBIETA za

TUSK ŁUKASZ za

BOROWIAK ŁUKASZ za

KLIM JÓZEF PIOTR za

PIETRASZEWSKA DANUTA za

TYSZKIEWICZ KRZYSZTOF za

BREJZA KRZYSZTOF za

KŁOSIN KRYSTYNA za

PIĘTA JAROSŁAW za

TYSZKIEWICZ ROBERT za

BRODNIAK ROMAN za

KOCHAN MAGDALENA za

PIOTROWSKA TERESA zaKŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/wp-content/uploads/2009/12/piotrowska_poslanka.jpg

URBAN CEZARY za

BRZEZINKA JACEK za

KONW IŃSKI ZBIGNIEW za

PISALSKI GRZEGORZ za

VAN DER COGHEN PIOTR za

BUBLEWICZ BEATA za

KOPACZ EWA za

PITERA JULIA za

WAŚKO PIOTR za

BUDNIK JERZY za

KOPACZEWSKA DOMICELA za

PLOCKE KAZIMIERZ za

WIELICHOWSKA MONIKA za

BUKIEWICZ BOŻENNA za

KOPEĆ TADEUSZ za

PLUTA MIROSŁAW za

WILK WOJCIECH za

BUŁA ANDRZEJ za

KORZENIOWSKI LESZEK za

POMASKA AGNIESZKA za

WITKOWSKI RADOSŁAW za

BUTRYN RENATA za

KOSECKI ROMAN za

PREISS SŁAWOMIR za

WOJCIECHOWSKI JAROSŁAW za

CHWIERUT JANUSZ za

KOZACZYŃSKI JACEK za

RABA NORBERT za

WOJNAROWSKI NORBERT zaKŁAMCA! KŁAMCA http://icppc.pl/stanowiska/?p=250

CICHOŃ JANUSZ za

KOZDROŃ JERZY za

RACZKOWSKI DAMIAN za

WOJTKOWSKI MAREK za

CIEŚLIK LESZEK za

KOZŁOWSKA-RAJEWICZ A za

RADZISZEWSKA ELŻBIETA za

WOLAK EWA za

CIEŚLIŃSKI PIOTR za

KOŹLAKIEWICZ MIROSŁAW za

RANIEWICZ GRZEGORZ za

WÓJCIK MAREK za

CZAPLICKA BARBARA za

KROPIWNICKI ROBERT za

RAŚ IRENEUSZ za

WYKRĘT ADAM zaKŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/?p=315

CZECHYRA CZESŁAW za

KRUPA ADAM za

REDZIMSKI LESZEK za

ZACHAREWICZ JACEK za

CZUMA ANDRZEJ za

KRUPA JACEK za

ROSS TADEUSZ za

ZAKRZEWSKA JADWIGA za

DĄBROWSKA ALICJA za

KRZĄKAŁA MAREK za

ROSZAK GRZEGORZ za

ZAREMBA RENATA za

DROZD EWA za

KULAS JAN za

RUSINOWSKA BEATA za

ZAWADZKI RYSZARD za

DRZEWIECKI MIROSŁAW MICHAŁ za

KULESZA TOMASZ za

RUTKOWSKA DOROTA za

ZIELIŃSKI MAREK za

DUNIN ARTUR za

LAMCZYK STANISŁAW za

RUTNICKI JAKUB za

ZIEMNIAK WOJCIECH za

DURKA ZENON za

LENZ TOMASZ za

RYBICKI SŁAWOMIR za

ZIĘTEK JERZY za

DZIĘCIOŁ JANUSZ za

LESZCZYNA IZABELA za

RYNASIEWICZ ZBIGNIEW za

ŻALEK JACEK za

DZIKOWSKI WALDY za

LIPIŃSKI DARIUSZ za

RYSZKA ANDRZEJ za

ŻMIJAN STANISŁAW za

FABISIAK JOANNA za

LITW IŃSKI ARKADIUSZ za

RZĄSA MAREK za

ŻYLIŃSKI ADAM za

FEDOROWICZ JERZY FELIKS za

MAŁECKA-LIBERA BEATA za

RZYMEŁKA JAN za

ROZPONDEK HALINA ws.

FIEDLER ARKADY zaKŁAMCA! KŁAMCA!http://icppc.pl/stanowiska/?p=380

MATUSIK-LIPIEC KATARZYNA za

SAŁUGA WOJCIECH za

CHMIELEWSKI STANISŁAW ng.

GADOWSKI KRZYSZTOF za

MĘŻYDŁO ANTONI za

SCHETYNA GRZEGORZ za

CZERW IŃSKI ANDRZEJ ng.

GAŁAŻEWSKI ANDRZEJ za

MIODOWICZ KONSTANTY za

SEKUŁA MIROSŁAW zaKŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/?p=308

GOWIN JAROSŁAW ng.

GAWŁOWSKI STANISŁAW za

MŁYŃCZAK ALDONA zaKŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/wp-content/pliki/aldona_mlynczak.pdf

SIEDLACZEK HENRYK za

GRAŚ PAWEŁ ng.

GĄSIOR-MAREK MAGDALENA za

MROCZEK CZESŁAW za

SITARZ WITOLD za

KATULSKI JAROSŁAW ng.

GIBAŁA ŁUKASZ za

MRZYGŁOCKA IZABELA K za

SKOWROŃSKA KRYSTYNA za

KLUZIK-ROSTKOWSKA JOANNA ng.

GIERADA ARTUR za

MUSIAŁ JAN za

SŁAWIAK BOŻENA za

KURIATA JAN ng.

GŁOGOWSKI TOMASZ za

NAGUSZEWSKI TADEUSZ za

SMIRNOW ANDRZEJ za

MARCINKIEWICZ MICHAŁ ng.

GODSON JOHN ABRAHAM za

NEUMANN SŁAWOMIR za

SMOLARZ TOMASZ za

MUCHA JOANNA ng.

GRABARCZYK CEZARY za

NIESIOŁOWSKI STEFAN za

SOKOŁOWSKI WOJCIECH za

PLURA MAREK ng.

GRAD ALEKSANDER za

NOWAK TOMASZ PIOTR za

STOLARCZYK JAROSŁAW za

SIKORSKI RADOSŁAW ng.

GRAD MARIUSZ za

NYKIEL MIROSŁAWA za

STULIGROSZ MICHAŁ za

STAROŃ LIDIA ng.

GRUPIŃSKI RAFAŁ za

OKŁA-DREWNOWICZ MARZENA za

SUCHOWIEJKO WIESŁAW za

SZULC JAKUB ng.

GUT-MOSTOWY ANDRZEJ za

OKRĄGŁY JANINA za

SUSKI PAWEŁ za

TUSK DONALD ng.

GUZOWSKA IWONA za

OLECHOWSKA ALICJA za

SYCZ MIRON za

ZDROJEWSKI BOGDAN ng.

HALICKI ANDRZEJ za

OLEJNICZAK DANUTA zaKŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/wp-content/pliki/olejniczakdanuta.pdf

SZCZERBA MICHAŁ za

HANAJCZYK AGNIESZKA za

OLSZEWSKI PAWEŁ za

SZEJNFELD ADAM za

 

 

PiS (147)

 

głosowało – 140

za – 0

przeciw – 140

wstrzym. – 0

nie głos. – 7

 

ABRAMOWICZ ADAM pr.

HOFMAN ADAM pr.

MATUSZNY KAZIMIERZ pr.

SZCZYP IŃSKA JOLANTA pr.

ADAMCZYK ANDRZEJ pr.

JACKIEWICZ DAWID pr.

MAZUREK BEATA pr.

SZLACHTA ANDRZEJ pr.

ANDZEL WALDEMAR pr.

JAGIEŁŁO JAROSŁAW pr.

MICHAŁKIEWICZ KRZYSZTOF pr.

SZWED STANISŁAW pr.

ARENT IWONA pr.

JANCZYK WIESŁAW pr.

MŁYNARCZYK HENRYK pr.

SZYDŁO BEATA pr.

AST MAREK pr.

JASIŃSKI WOJCIECH pr.

MOSKAL KAZIMIERZ pr.

SZYSZKO JAN pr.

BABALSKI ZBIGNIEW pr.

JAWORSKI ANDRZEJ pr.

MULARCZYK ARKADIUSZ pr.

ŚNIEŻEK ADAM pr.

BABINETZ PIOTR pr.

JURGIEL KRZYSZTOF pr.

NOWAK MARIA pr.

TCHÓRZEWSKI KRZYSZTOF pr.

BARTUŚ BARBARA pr.

KACZANOWSKI DARIUSZ pr.

OPIOŁA MAREK pr.

TELUS ROBERT pr.

BĄK DARIUSZ pr.

KACZYŃSKI JAROSŁAW pr.

OSUCH JACEK pr.

TERLECKI RYSZARD pr.

BĘTKOWSKI ANDRZEJ pr.

KAMIŃSKI MARIUSZ pr.

OŻÓG STANISŁAW pr.

TOBISZOWSKI GRZEGORZ pr.

BŁASZCZAK MARIUSZ pr.

KARSKI KAROL pr.

PALUCH ANNA pr.

TOŁW IŃSKI KRZYSZTOF pr.

BŁĄDEK ANTONI pr.

KEMPA BEATA pr.

PIECHA BOLESŁAW GRZEGORZ pr.

UJAZDOWSKI KAZIMIERZ MICHAŁ pr.

BOGUCKI JACEK pr.

KLOC IZABELA pr.

PIĘTA STANISŁAW pr.

WARGOCKA TERESA pr.

BRUDZIŃSKI JOACHIM pr.

KŁOSOWSKI SŁAWOMIR pr.

POLACZEK JERZY pr.

WARZECHA JAN pr.

CHŁOPEK ALEKSANDER pr.

KOŁAKOWSKI LECH pr.

POLAK MAREK pr.

W IĄZOWSKI WALDEMAR pr.

CHMIELOWIEC ZBIGNIEW pr.

KOŁAKOWSKI ROBERT pr.

POLAK PIOTR pr.

WIŚNIEWSKA JADWIGA pr.

CHRAPKIEWICZ DANIELA pr.

KOSSAKOWSKI WOJCIECH pr.

RAFALSKA ELŻBIETA pr.

WITA TADEUSZ pr.

CYBULSKI PIOTR pr.

KOWALCZYK HENRYK pr.

RELIGA JAN pr.

WITEK ELŻBIETA pr.

CZARNECKI WITOLD pr.

KOWALSKI BOGUSŁAW pr.

RĘBEK JERZY pr.

WOJTKIEWICZ MICHAŁ pr.

CZARTORYSKI ARKADIUSZ pr.

KOZAK ZBIGNIEW pr.

ROGACKI ADAM pr.

WORACH SŁAWOMIR pr.

CZESAK EDWARD pr.

KRACZKOWSKI MAKS pr.

ROJEK JÓZEF pr.

WOŹNIAK TADEUSZ pr.

ĆWIERZ ANDRZEJ pr.

KRASULSKI LEONARD pr.

RUSIECKI JAROSŁAW pr.

WRONA WALDEMAR pr.

DERA ANDRZEJ MIKOŁAJ pr.

KRUK ELŻBIETA pr.

RYNIAK MONIKA pr.

WRÓBEL MARZENA DOROTA pr.

DOLATA ZBIGNIEW pr.

KUCHCIŃSKI MAREK pr.

SADURSKA MAŁGORZATA pr.

ZARZYCKI WOJCIECH SZCZĘSNY pr.

DRAB MARZENNA pr.

KWITEK MAREK pr.

SELIGA DARIUSZ pr.

ZAWIŚLAK SŁAWOMIR pr.

DZIEDZICZAK JAN pr.

LATOS TOMASZ pr.

SELLIN JAROSŁAW pr.

ZBONIKOWSKI ŁUKASZ pr.

FALFUS JACEK pr.

LIPIEC KRZYSZTOF pr.

SIARKA EDWARD pr.

ZIELIŃSKI JAROSŁAW pr.

GIRZYŃSKI ZBIGNIEW pr.

LIPIŃSKI ADAM pr.

SIKORA ANNA pr.

ZUBA MARIA pr.

GIŻYŃSKI SZYMON STANISŁAW pr.

ŁATAS MAREK pr.

SMOLIŃSKI KAZIMIERZ pr.

ŻACZEK JAROSŁAW pr.

GOLBA MIECZYSŁAW pr.

MACHAŁEK MARZENA pr.

SOBECKA ANNA pr.

GOŁOJUCH KAZIMIERZ pr.

MACIEJEWSKI KRZYSZTOF pr.

SOŃTA KRZYSZTOF pr.

GOSIEWSKI JERZY pr.

MACIEREWICZ ANTONI pr.

SPRAWKA LECH pr.

GÓRSKI ARTUR pr.

MALIK EWA pr.

STANKE PIOTR pr.

GÓRSKI TOMASZ pr.

MASŁOWSKA GABRIELA pr.

STAWIARSKI JAROSŁAW pr.

GRABICKA KRYSTYNA pr.

MASŁOWSKA MIROSŁAWA pr.

STRZAŁKOWSKI STEFAN pr.

GWIAZDOWSKI KAZIMIERZ pr.

MATERNA JERZY pr.

SUSKI MAREK pr.

HOC CZESŁAW pr.

MATUSZEWSKI MAREK pr.

SZARAMA WOJCIECH pr

ZALEWSKA ANNA ng.

MARIANOWSKA BARBARA ng.

OLENDZKA HALINA ng.

JANIK GRZEGORZ ng.

BURY JAN S. ANTONIEGO ng.

ROKITA-ARNOLD NELLI ng.

POPIOŁEK KRZYSZTOF ng.

 

 

 

SLD (45)

 

głosowało – 35

za – 2

przeciw – 33

wstrzym. – 0

nie głos. – 10

 

BALICKI MAREK za

KASPRZYK JACEK pr.

PAWŁOWSKI SYLWESTER pr.

KAMIŃSKI TOMASZ ng.

STEC STANISŁAW za

KLEPACZ WITOLD pr.

PRZĄDKA STANISŁAWA pr.

MARTYNIUK WACŁAW ng.

AJCHLER ROMUALD pr.

KOCHANOWSKI JAN pr.

RYDZOŃ STANISŁAW pr.

MATWIEJUK JAROSŁAW ng.

ALEKSANDRZAK LESZEK pr.

KOPYCIŃSKI SŁAWOMIR pr.

STREKER-DEMBIŃSKA ELŻBIETA pr.

MOTOWIDŁO TADEUSZ ng.

BAŃKOWSKA ANNA pr.

KOTKOWSKA BOŻENA pr.

SZCZEPAŃSKI WIESŁAW ANDRZEJ pr.

NAPIERALSKI GRZEGORZ ng.

CZYKWIN EUGENIUSZ pr.

KOWALIK JACEK pr.

SZKOP WŁADYSŁAW pr.

POMAJDA WOJCIECH ng.

GARBOWSKI TOMASZ pr.

KRASOŃ JANUSZ pr.

TOMASZEWSKI TADEUSZ pr.

WENDERLICH JERZY ng.

GINTOWT-DZIEW AŁTOWSKI W pr.

KRUSZEWSKI ZBIGNIEW pr.

WIDACKI JAN pr.

ZAKRZEWSKA ELŻBIETA ng.

GOŁĘBIEWSKI HENRYK pr.

ŁYBACKA KRYSTYNA pr.

WIKIŃSKI MAREK pr.

ZBRZYZNY RYSZARD ng.

IW IŃSKI TADEUSZ pr.

MATUSZCZAK ZBIGNIEW pr.

WONTOR BOGUSŁAW pr.

JANOWSKA ZDZISŁAWA pr.

MILCARZ HENRYK pr.

WZIĄTEK STANISŁAW pr.

KALISZ RYSZARD pr.

OSTROWSKI ARTUR pr.

BŁOCHOWIAK ANITA ng.

 

 

 

 

PSL (31)

 

głosowało – 29

za – 29

przeciw – 0

wstrzym. – 0

nie głos. – 2

 

BORKOWSKI KRZYSZTOF za

ŁOPATA JAN za

RACKI JÓZEF za

SZTORC ANDRZEJ za

DUTKA BRONISŁAW za

ŁUCZAK MIECZYSŁAW MARCIN za

RAKOCZY STANISŁAW za

WALKOWSKI PIOTR za

GRZESZCZAK EUGENIUSZ za

MALISZEWSKI MIROSŁAW za

RYGIEL WIESŁAW za

WITASZCZYK STANISŁAW za

KALEMBA STANISŁAW za

OLAS STANISŁAW za

SAWICKI MAREK za

ZYCH JÓZEF za

KAMIŃSKI JAN za

PAŁYS ANDRZEJ za

SŁAWECKI TADEUSZ za

ŻELICHOWSKI STANISŁAW za

KASPRZAK MIECZYSŁAW za

PAWLAK MIROSŁAW za

SOPLIŃSKI ALEKSANDER za

BURY JAN S. JÓZEFA ng.

KŁOPOTEK EUGENIUSZ za

PAWLAK WALDEMAR za

STAROWNIK MARIAN za

KIERZKOWSKA EWA ng.

KRZYŚKÓW ADAM za

PIECHOCIŃSKI JANUSZ zaKŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/?p=443

STEFANIUK FRANCISZEK JERZY za

 

 

 

PJN (15)

 

głosowało – 13

za – 0

przeciw – 12

wstrzym. – 1

nie głos. – 2

 

DĄBKOWSKA-CICHOCKA LENA pr.

JAKUBIAK ELŻBIETA pr.

PILCH JACEK pr.

KILIAN WIESŁAW ws.

DUDZIŃSKI TOMASZ MIROSŁAW pr.

KARASIEWICZ LUCJAN pr.

PONCYLJUSZ PAWEŁ pr.

MOJZESOWICZ WOJCIECH ng.

GAWĘDA ADAM pr.

OŁDAKOWSKI JAN pr.

SOŚNIERZ ANDRZEJ pr.

WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW ng.

HAJDA KAZIMIERZ pr.

OWCZARSKI ZBYSŁAW pr.

WALKOWIAK ANDRZEJ pr.

 

 

 

SDPL (3)

 

głosowało – 3

za – 3

przeciw – 0

wstrzym. – 0

nie głos. – 0

 

BOROWSKI MAREK za

CIEMNIAK GRAŻYNA zaKŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/wp-content/pliki/grazyna_ciemniak.pdf

SIERAKOWSKA IZABELLA za

 

 

Niezrzeszeni (13)

 

głosowało – 10

za – 9

przeciw – 1

wstrzym. – 0

nie głos. – 3

 

ATAMAŃCZUK CEZARY zaKŁAMCA! KŁAMCA! http://icppc.pl/stanowiska/?p=569

KUTZ KAZIMIERZ za

WĘGRZYN ROBERT za

KOMOŁOWSKI LONGIN ng.

CELIŃSKI ANDRZEJ za

LIBICKI JAN FILIP za

DORN LUDWIK pr.

FILAR MARIAN za

LIS BOGDAN za

CHLEBOWSKI ZBIGNIEW ng.

GALLA RYSZARD za

TOMCZAK JACEK za

GRZEGOREK KRZYSZTOF ng.

 

 

Dziś na temat Ustawy o nasiennictwie miał się wypowiedzieć Senat. Głosowanie zostało przełożone na jutro na godz. 9 rano.

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s