Toksycznie zmodyfikowana polityka i wyborcze (bez)nadzieje

Uprawy GMO niszczą bioróżnorodność, zabijają pszczoły i prowadzą do trwałego uzależnienia rolników od amerykańskiego koncernu! DZIŚ NATURA NALEŻY DO BOGA. CZY CHCESZ BY JUTRO BYŁA WŁASNOŚCIĄ MONSANTO? – pyta Zbigniew Libera, artysta sztuki krytycznej