Bank Millennium przegrał w Sądzie Apelacyjnym


 

W grudniu 2010 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone sześć klauzul stosowanych przez bank Millennium w regulaminach i umowach o kredyt hipoteczny. Bank Millennium skorzystał z przysługującego mu prawa i zaskarżył wyrok do Sądu Apelacyjnego, jednak w piątek, 21 października 2011 roku, Sąd Apelacyjny (SA) oddalił apelację banku, potwierdzając tym samym rozstrzygnięcie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).

 

Zgodnie z prawem warunki umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Klauzule uznane przez sąd za niedozwolone są wpisywane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie prawnym z udziałem konsumentów jest zakazane.

 

Skierowany przez UOKiK do sądu pozew przeciw Millennium dotyczył kilku postanowień stosowanych przez bank w regulaminach i umowach o kredyt hipoteczny. Zdaniem Urzędu niedozwolone, sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interes konsumenta są postanowienia sformułowane bardzo ogólnie i nieprecyzyjnie, jednocześnie pozwalające bankowi w dowolny sposób interpretować umowę.

 

Wątpliwości Urzędu wzbudził m.in. brak jasnych zasad obliczania kursu walut stosowanych w przypadku rozliczania kredytów indeksowanych w stosunku do waluty obcej. Umowy odsyłały kredytobiorców do kursów ogłaszanych w tabeli kursów walut obcych banku, bez dokładnego sprecyzowania na jakich zasadach bank ustala ogłaszane w swojej tabeli kursy. Zdaniem Urzędu bank nie precyzując sposobu ustalania kursu walut – może dowolnie ustalać jego wysokość, niekoniecznie w oparciu o obiektywne kryteria, na przykład o cenę wyznaczoną przez rynek walutowy czy średni kurs Narodowego Banku Polskiego. Jednocześnie ma możliwość uzyskania korzyści finansowych stanowiących dla kredytobiorcy dodatkowe koszty kredytu, których oszacowanie jest niemożliwe ze względu na brak oparcia zasad ustalania kursów wymiany o obiektywne i przejrzyste kryteria. UOKiK w ramach przysługujących mu kompetencji nie może kwestionować wysokości – wątpliwości budzi wyłącznie brak jasnych zasad obliczania przez banki. Zarówno Sąd Apelacyjny jak i UOKiK uznali, że brak jasnych zasad ustalania przez banki kursów walut godzi w dobre obyczaje i rażąco narusza interesy konsumentów.

 

Urząd zakwestionował również klauzulę nieprecyzyjnie określającą sytuację, w której bank może zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu i zlecania badania stanu prawnego oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia na koszt konsumenta.

Zastrzeganie przez bank możliwości skorzystania z tych uprawnień, m.in. jeśli zmieni się wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń, wystąpi zagrożenie terminowej spłaty kredytu lub pogorszenie się sytuacji finansowej kredytobiorcy – może być uznane za niedozwolone postanowienie. Zdaniem UOKiK bank sformułował przesłanki w sposób nieprecyzyjny i niejednoznaczny. Kredytobiorca nie jest w stanie przewidzieć, czy i kiedy bank zażąda od niego dodatkowego zabezpieczenia lub pokrycia kosztów badania stanu prawnego i wyceny nieruchomości ani ocenić, czy takie żądanie jest w danych okolicznościach zasadne.

 

Ponadto UOKiK zakwestionował postanowienie, dzięki któremu bank ma prawo zmienić w okresie obowiązywania umowy cennik zawierający opłaty i prowizje związane z kredytem, jeżeli wystąpi jedna ze wskazanych przez bank przyczyn. Jedną z nich jest zmiana poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych – praktycznie zachodząca stale. Zdaniem Urzędu określone tak szeroko przesłanki umożliwiają bankowi zmianę opłat i prowizji w dowolnie wybranym przez siebie momencie. W efekcie przyznaje sobie prawo do dokonywania takich zmian wówczas, kiedy tylko uzna, że zaszła taka potrzeba.

 

Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego oznacza, że wyrok SOKiK o uznaniu klauzul banku Millennium za niedozwolone jest prawomocny. Po wpisaniu postanowień do Rejestru klauzul niedozwolonych zabronione będzie ich stosowanie we wzorcach umów przez wszystkie instytucje finansowe.

 

Jeśli bank Millennium (lub inny podmiot) mimo wyroku Sądu Apelacyjnego będzie nadal stosował zakazane klauzule, UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i w konsekwencji nałożyć na bank (i każdy inny podmiot) karę w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu. Oznacza to, że osoby, które posiadają w Banku Millennium kredyt hipoteczny spodziewać się powinny aneksów do umów. Warto zatem przejrzeć dokumenty i zapytać o aneks.

 

Źródło: UOKiK

2 uwagi do wpisu “Bank Millennium przegrał w Sądzie Apelacyjnym

  1. Wyrok prawomocny a Mille Lichwiarz dalej robi swoje!!!

    Stanowisko Banku Millennium wobec wyroku Sądu Apelacyjnego w sprawie stosowania klauzul niedozwolonych

    W nawiązaniu do informacji, iż w dniu 21.10.2011 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Banku MILLENNIUM i tym samym uznał za niedozwolone sześć klauzul stosowanych przez Bank Millennium w regulaminach i umowach o kredyt hipoteczny, Bank Millennium informuje, iż werdykt ten w żaden sposób nie wpływa na relacje banku z jego klientami.

    Wyrok ten dotyczy bowiem zapisów historycznych, z których stosowania bank zrezygnował już w przeszłości, bądź które stały się nieaktualne za względu na rezygnację banku z udzielania kredytów w walutach obcych.

    Wojciech Kaczorowski, rzecznik prasowy Banku Millennium

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s