Jak zachować się podczas wizyty windykatora?


 

Pani Agnieszka dostała „zawiadomienie o możliwej wizycie windykatora terenowego”. Dlaczego? To sposób na zebranie materiału dowodowego do postępowania przed sądem. Bardzo często zdarza się, że takie wizyty są obarczone błędami prawnymi. Osoby podające się za windykatorów nie mają przy sobie stosownego pełnomocnictwa – a powinny. Powinny również wykazać (na podstawie dowodu osobistego i umowy o pracę, o dzieło lub zlecenie), że pracują w firmie, którą reprezentują. I najważniejsze – oni nie mają uprawnień do zawierania ugód z dłużnikami, dlatego wszelkie dyskusje z nimi na temat „promocji”, „dobrej woli” itd., są bezpodstawne.

 

Oto list od firmy KRUK do Pani Agnieszki:

 

I kilka rad:

  1. Windykator w stosunku do dłużnika stosuje chwyty socjotechniczne, przed którymi można się bronić w sposób spokojny.

  2. Zachowanie windykatora mające cechy zastosowania przemocy lub groźby karalnej w celu wymuszenia od danej osoby zwrotu wierzytelności może być zakwalifikowane jako zachowanie prawno karne objęte art. 191 1 par.1 i 2 k.k. i w związku z tym można zawiadomić o tym fakcie policję informując przy tym windykatora.

  3. Nie należy wpuszczać windykatora do domu, a on nie ma prawa tego żądać. Windykatorowi wolno jedynie prosić dłużnika o uregulowanie zobowiązań. Nie może też rozmawiać na temat dłużnika z osobami trzecimi. Jeśli jednak windykator wejdzie do domu, należy wezwać policję, a zanim przyjedzie poicja…

  4. Należy bezwzględnie zażądać dokumentów uprawniających windykatora do zajmowania się sprawą, bowiem każdy może się podać za windykatora.

  5. Windykator powinien okazać nie tylko dowód osobisty, ale pełnomocnictwo upoważniające go do konkretnej czynności opisanej w zakresie czynności i podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji mocodawcy – wierzyciela. W pełnomocnictwie tym powinno znaleźć się również wskazanie stosunku prawnego łączącego go z mocodawcą np. umowa o pracę, umowa zlecenia.

  6. Okazane przez windykatora dokumenty należy skserować lub sfotografować i zachować na potrzeby istniejącego sporu z wierzycielem. Często zdarza się, że windykatorzy działają na wadliwych dokumentach co umożliwia w początkowym stadium na zniewolenie dalszych czynności.

  7. Windykator to narzędzie wierzyciela i w związku z tym nie należy wdawać się w dyskusje merytoryczne dotyczące istnienia długu lub jego wysokości, gdyż nie posiada on umocowania do podejmowania wiążących oświadczeń woli np. do zawierania w imieniu wierzyciela ugód, porozumień.

  8. Celem windykatora jest uzyskanie uznania długu szczególnie w okolicznościach kiedy doszło do przedawnienia roszczenia i w związku z tym nie należy dać się złapać na super dogodne propozycje windykatora np. spłaty długu w wysokości po 50 zł miesięcznie, bo nie oto chodzi.

  9. Zadaniem windykatora jest stworzenie dowodów na użytek przyszłego postępowania sądowego. Dlatego by móc się skutecznie bronić przed sądem należy odpowiednio się zachować się w spotkaniu z windykatorem, wykazując np. błędy formalne dokumentów na podstawie których zamierza działać.

 

Za pomoc w przygotowaniu artykułu dziękuję Zbigniewowi Felickiemu, właścicielowi strony internetowej LeasingPokrzywdzeni.pl.

 

 

* * *

 

Osoby, które w wyniku niezgodnych z prawem działań windykacyjnych prowadzonych przez banki i firmy windykacyjne jak również komorników sądowych i skarbowych zostały narażone na straty finansowe, szykany, nękanie, doznały uszczerbku na zdrowi lub w wyniku tych działań straciły pracę, dobre imię lub w jakikolwiek sposób czują się pokrzywdzone proszone są o kontakt z redakcją Nowego Ekranu.
malgorzata.dudek@nowyekran.pl lubredakcja@nowyekran.pl z tematem„Akcja Windykacja”

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s