Krzywoprzysięzca


Wrocław

Kilkunastoprocentowe podwyżki podatków od nieruchomości i środków transportu czekają od stycznia mieszkańców Wrocławia. Od marca wzrosną opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków. Pojawi się także nowy podatek: za korzystanie z kanalizacji deszczowej.

 

Mieszkańcy Wrocławia zapłacą podatek za odprowadzanie ścieków w postaci deszczu i roztopionego śniegu tzw. podatek kanalizacyjny. Wysokość nowego podatku została podana już w połowie grudnia i ma zależeć od powierzchni nieruchomości. Za każdy m kw. terenu zajmowanego przez budynek stawka ma wynieść 6 groszy miesięcznie.

 

Białystok

Mieszkańcy Białegostoku od stycznia 2012 r. zapłacą wyższe podatki od samochodów ciężarowych i autobusów oraz od nieruchomości. Uzyskane pieniądze mają być przeznaczane m.in. na oświatę i inwestycje.

Skarbnik miasta, Stanisława Kozłowska tłumaczy, że podwyżki zostały wprowadzone ponieważ rosną wydatki bieżące, ceny towarów i usług, a miasto musi z czegoś finansować podwyżki dla nauczycieli, oczyszczanie miasta itp. Ponadto wypłaca odszkodowania za grunty kupowane pod inwestycje, dokłada do transportu publicznego.

 

Kielce

W 2012 roku w Kielcach stawki podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców wzrosną o około 7 proc. Od połowy roku więcej za mieszkania zapłacą także użytkownicy lokali komunalnych i socjalnych.

 

Kielecki magistrat twierdzi, że podwyżka podatków od nieruchomości zwiększy dochody miasta o niecałe 4 mln zł, a w projekcie budżetu zakładano wzrost dochodów o 5 mln zł. Różnica zostanie pokryta z cięć w wydatkach na promocję miasta o 500 tys. zł i na profilaktyczne programy zdrowotne o 440 tys. zł.

 

W Kielcach wzrosną również opłaty za mieszkania komunalne i socjalne. Maksymalna stawka czynszu za metr kw. lokali komunalnych oddanych do użytku przed 2012 r. wyniesie 3,5 zł – do tej pory było to 2,64 zł, a w nowych budynkach, które zostaną oddane do użytku po 1 stycznia 2012 r. – wyniesie 4,9 zł. Lokatorzy mieszkań socjalnych za metr kw. powierzchni zapłacą 1,2 zł – do tej pory płacili średnio 0,84 zł. Maksymalne stawki są obniżane w zależności od: lokalizacji budynków i mieszkań, ich stanu technicznego i dostępności do mediów.

 

Rzeszów

Podatek od nieruchomości wzrasta o 2 grosze za metr kw (do 0,57 zł). Nie podrożeje natomiast czynsz, który nadal, w zależności od stanu mieszkania, wyniesie od 1,9 zł do 4,18 zł za metr.

Największą podwyżkę uchwalili radni za metr powierzchni związanej z prowadzeniem działalności

gospodarczej.

O 5 groszy (z 75 do 80 gr) wzrośnie podatek od gruntów pod działalność gospodarczą.

Więcej o 14 groszy zapłacą mieszkańcy Rzeszowa za wodę, której cena w 2012 roku wyniesie 3,58 zł za metr sześc., oraz o 12 groszy więcej za ścieki – w 2012 r. ich odprowadzenie będzie kosztować trzy złote.

Podrożeją też podatki transportowe.

 

Poznań

W Poznaniu podatek od nieruchomości w 2012 r. rośnie o 4,2 proc., czyli zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów. Nie będzie już stawki preferencyjnej podatku za niektóre budynki gospodarcze.

W przypadku podatku od środków transportu wzrosły tylko stawki minimalne z powodu ich urzędowej podwyżki o 11,29 proc., natomiast pozostałe stawki zostały utrzymane. Mniejsze podatki płacą właściciele pojazdów, które spełniają normy jakościowe emisji spalin EURO4 lub EURO5.

W Poznaniu nie zmienia się też roczna opłata za posiadanie psa – nadal wynosi 55 zł.

Planowany jest wzrost cen biletów komunikacji miejskiej.

Cena wody w Poznaniu wzrośnie w 2012 r. do 3,59 zł za metr sześcienny z 3,34 zł w 2011 r.

Dłużej też trzeba będzie płacić za parkowanie w płatnej strefie. Ma ona obowiązywać od godz. 8.00, a nie od 10.00 jak dotychczas, a w skróconym wymiarze godzin ma obowiązywać w soboty.

W przyszłym roku w Poznaniu opłaty za wprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej mają być niższe o kilka-kilkanaście groszy za metr sześcienny od

obowiązujących w 2011 r.

 

Olsztyn

Podwyżka opłaty za wodę o 11 groszy, za odprowadzanie ścieków o 13 groszy za metr sześcienny oraz wzrost podatku od nieruchomości mieszkalnej o 3 grosze i od gruntu o 18 groszy za metr kwadratowy.

Radni z powodu oszczędności w budżecie miejskim zdecydowali także o likwidacji od nowego roku gminnego becikowego w wysokości 200 złotych na każde urodzone dziecko.

W Olsztynie rosną także podatki od nieruchomości. Stawka podatku od nieruchomości, jaki płacą właściciele mieszkań rośnie z 57 groszy za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania do 60 groszy za metr kwadratowy. Stawka podatku od nieruchomości za grunt rośnie z 12 groszy za metr kwadratowy do 30 groszy.

Rośnie podatek za lokal, w którym prowadzi się działalność gospodarczą; z 19,88 zł za metr kwadratowy do 20,71 zł. Lekarzom zaś podniesiono stawkę podatku za użytkowanie pomieszczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z 4,21 zł za metr kwadratowych do 4,40 zł.

 

Warszawa

 

Blisko 982 mln zł ma wpłynąć do budżetu Warszawy z podatków i opłat lokalnych. Największą część stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, którego stawki wzrosły.

Z podatku od nieruchomość w 2012 r. do budżetu ma trafić ponad 949 mln zł. Warszawiacy w 2012 r. za metr kw. mieszkania zapłacą o 3 gr więcej, czyli 70 gr, a za metr kw. gruntu 43 gr, czyli stawka rośnie o 2 gr.

W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka wzrosła o 4 gr i wynosi 84 gr za metr kw. Podatek od powierzchni budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrósł o 89 gr i wynosi 21,94 zł za metr kw.

Wzrosły także stawki podatku transportowego, leśnego i rolnego.

Miasto nie podniosło opłaty targowej, choć wpływy do budżetu z tytułu tych opłat zaplanowano na blisko 5 mln zł.

 

Szczecin

Szczeciński magistrat podnosi podatki od nieruchomości i środków transportu oraz opłaty za wodę i ścieki. Podatek za psa nie zostanie zmieniony – nadal wynosić będzie 50 zł rocznie. Od marca wzroscą ceny biletów tramwajowych i autobusowych, np. zamiast dotychczasowych biletów 20- minutowych za 2,2 zł będą bilety 15-minutowe, kosztujące 2 zł.

 

Z tytułu podatku od nieruchomości do budżetu miasta ma wpłynąć 185 mln zł.

 

Gorzów Wielkopolski

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrasta od 1 stycznia 2012 r. z 0,70 zł do 0,80 zł za metr kw.

Rosną też opłaty za grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne, dotąd płacono 3,82 zł od 1 ha, w 2012 roku – 4,15 zł.

Podatek za metr kw. użytkowy powierzchni mieszkalnych wzrasta z 0,58 do 0,67 zł, a opłata za metr kw. powierzchni wykorzystywanej pod działalność gospodarczą rośnie z 19,99 do 21,05 zł.

Podatek rolny reguluje ustawa o podatku rolnym – za grunty rolne do 1 ha stawka wynosiła 188,20 zł, w 2012 r. to 370,90 zł. W przypadku większych areałów stawka wynosi w 2012 r. 185,45 zł za ha, dotychczas było to 94,10 zł.

W przypadku podatku leśnego stawka za hektar wzrosła o ok. 7 zł.

Gorzów z tytułu opłat targowych przewiduje 490 tys. zł dochodu. W zależności od powierzchni, rodzaju artykułów i miejsca ich sprzedaży opłaty będą wyższe o 1-2 zł.

W 2012 r. gorzowian czeka też podwyżka cen wody i za odprowadzanie ścieków.

Miejski Zakład Komunikacji od początku 2012 r. wprowadzi wyższe ceny biletów za przejazdy liniami podmiejskimi. Bilet jednorazowy zamiast 5,4 zł kosztuje 6,4 zł, natomiast ulgowy – 3,2 zł, a nie 2,7 zł. Zdrożały także bilety miesięczne – za normalny trzeba zapłacić 184 zł – zamiast 168 zł, a

za ulgowy nie 84 zł, a 92 zł.

MZK planuje także ponieść ceny jednorazowych biletów za korzystanie z komunikacji w Gorzowie.

Tylko w przypadku podatku od środków transportowych stawki obniżono.

 

Opole

W Opolu w 2012 r. wzrosną podatki od nieruchomości: za metr kw. związany z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,74 do 0,78 zł; za budynek mieszkalny z 0,55 do 0,57 zł. Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie o 70 groszy za metr kw. – z 20,50 zł do 21,20 zł. Opłata za handel na miejskich targowiskach rośnie po raz pierwszy od 2010 r. W 2012 r. wyniesie 15 zł – o 1 zł więcej niż wcześniej.

Wyższy będzie też podatek od środków transportu i czynsze w budynkach komunalnych.

Miasto nie zamierza wprowadzać podatku od posiadania psa.

Ceny biletów komunikacji miejskiej w Opolu nie zmienią się w 2012 r.

 

Kraków

Krakowscy radni zdecydowali, że w 2012 roku wzrastają w mieście podatki od nieruchomości oraz pojazdów masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Wzrosną też podatki od środków transportu, ale tylko dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów.

 

Gdańsk

W Gdańsku wiele miejscowych opłat i podatków wzrośnie w 2012 r. o wysokość inflacji. Nieco wyższą – niemal 7-proc. – podwyżkę wprowadziła tylko firma, która dostarcza gdańszczanom wodę.

O nieco ponad 4 proc. wzrosły w tym roku w Gdańsku podatki od nieruchomości.

Podatek od gruntu pod budynkami mieszkalnymi podwyższono w 2012 r. z 0,40 do 0,43 zł za metr kw. Natomiast za grunty związane z działalnością gospodarczą opłata wzrosła z 0,80 zł do 0,84 zł.

Uzależniony od wielkości i typu auta podatek od środków transportu wzrósł w tym roku w Gdańsku o ok. 5 proc.

Podwyższona została opłata targowa. Wysokość opłaty miejscowej potocznie nazywanej opłatą klimatyczną w 2012 r. wzrośnie z 1,90 zł do 2 zł.

W Gdańsku nie pobiera się opłat za posiadanie psa: zostały zniesione w 2008 roku.

Gdański magistrat nie planuje t tym roku podwyżek biletów komunikacji miejskiej.

 

Łódź

Od stycznia mieszkańcy Łodzi zapłacą więcej m.in. za wodę i metr kwadratowy nieruchomości. Wzrósł też podatek od środków transportu. W 2012 roku łodzianie nadal nie będą płacić za psa. Niewykluczone, że czeka ich podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej.

 

Nieoficjalnie mówi się, że w 2012 roku zlikwidowane zostaną bilety 10 i 30-minutowe, które kosztowały odpowiednio 1,7 zł i 2,4 zł. Zastąpić je mają bilety 20 i 40-minutowe (za 2 zł i 2,8 zł). Jest natomiast propozycja obniżenia ceny biletu miesięcznego na wszystkie linie tramwajowe i autobusowe. Obecnie za taki bilet łodzianie płacą 88 zł. Nowy bilet miałby kosztować 83 lub 80 zł.

 

Lublin

Około 169 mln zł wpłynie w 2012 r. roku do budżetu Lublina z tytułu podatków i opłat lokalnych, czyli o ok. 6 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Stawki podatku od nieruchomości w Lublinie w 2012 r. są wyższe w stosunku do ubiegłego roku od około 4,2 proc. do 7 proc. Zmieniono też 20 na 75 stawek podatku od środków transportu, średnio wzrosły o ok. 2 proc.

Wzrosły też stawki podatków: rolnego i leśnego, których wysokość uzależniona jest od cen skupu żyta oraz cen sprzedaży drewna.

Na niezmienionym poziomie zostały stawki opłaty targowej.

W Lublinie od 2008 r. nie jest pobierana opłata za posiadanie psa.

Od 1 kwietnia 2012 r. wzrosną o 40 gr ceny biletów komunikacji miejskiej: jednorazowe i 30- minutowe. Będą one kosztować 2,80 zł. Na dotychczasowym poziomie pozostaną natomiast ceny biletów okresowych.

Mieszkańcy Lublina muszą się też spodziewać wzrostu opłat za m sześcienny wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wystąpiło z propozycją 5 proc. podwyżki, ale jest ona analizowana, radni nie podjęli jeszcze decyzji w tej sprawie. Podobnie jest w przypadku czynszów za mieszkania komunalne. Służby miejskie analizują wniosek o podwyżkę z 5,97 zł, na 6,14 zł za metr kwadratowy, czyli o wartość inflacji. I w tym wypadku decyzja nie została jeszcze podjęta.

 

Bydgoszcz

W Bydgoszczy w 2012 r. podatki od nieruchomości wzrosną o 4,2 proc. Najbardziej, aż o 16,75 proc., wzrosną średnio opłaty za korzystanie z autobusów i tramwajów komunikacji publicznej, przy jednoczesnym obniżeniu cen niektórych biletów.

Wzrosną opłaty w tzw. strefie płatnego parkowania, która zostanie rozszerzona i podzielona na dwie podstrefy o zróżnicowanych cenach – podstrefę A (od 1 lutego 2012 r.) i podstrefę B (od 1 marca 2013 r.).

Stawki podatku od środków transportowych pozostaną na niezmiennym poziomie. Nie zmienią się też stawki czynszu w budynkach komunalnych. Podobnie nie wzrośnie opłata targowa.

Opłaty za dostarczenie wody wzrosną z 5,45 do 5,71 zł/m sześc. brutto, a za odprowadzenie ścieków zmaleją z 5,52 do 5,15 zł/m sześc.

Wzrosną też bardzo dawno niezmieniane ceny za zajęcie pasa dróg publicznych w mieście niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z robotami lub umieszczeniem infrastruktury technicznej wprowadzono w 2004 r., a stawki dotyczące umieszczenia obiektów budowlanych, stoisk handlowych i reklam – w 1986 r.

W Bydgoszczy od 2009 r. nie pobiera się opłaty do posiadaczy psów.

 

Województwo śląskie

Mieszkańcy wielu miast woj. śląskiego w 2012 r. zapłacą wyższe niż dotąd podatki od nieruchomości. Zmianę stawek władze tłumaczą zazwyczaj inflacją. W części miast rosną także inne opłaty lokalne, np. od środków transportu.

 

W Katowicach od 2012 r. opłata za metr kwadratowy w przypadku budynków mieszkalnych będzie wynosiła 64 gr (o 3 gr więcej niż w 2011 r.) oraz 21,06 zł za m kw. budynków gospodarczych, czyli o 85 gr więcej niż dotychczas. Opłata za użytkowanie wieczyste dla gruntów stanowiących własność miasta wzrośnie w Katowicach średnio o ok. 20 proc. Miejscy radni obniżyli natomiast stawki podatków od środków transportu. Uchwała w sprawie nowych opłat targowych w Katowicach ma zostać poddana pod głosowanie na styczniowej sesji. Przedstawiciele Wydziału Działalności Gospodarczej zapewniają, że w projekcie nie przewidziano drastycznych zmian w stawkach. Władze Katowic nie będą pobierały opłat za posiadanie psa, tak jak dotychczas.

 

Podatki od nieruchomości wzrastają także w innych miastach woj. śląskiego. W Częstochowie w przypadku budynków mieszkalnych stawka od nowego roku jest wyższa o prawie 13 proc. od obowiązującej w 2011 r. i wyniesie 70 groszy za metr kwadratowy rocznie, a opłata za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie o 6,61 proc. – do 21,8 zł za metr kw. Opłaty od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, wyniosą w 2012 r. w Częstochowie 84 gr za metr kw. O 4,2 proc. w Częstochowie wzrastają opłaty targowe. Dzienne stawki opłaty targowej w 2012 r. wyniosą od kilku (np. za tzw. sprzedaż z ręki czy kosza) do 45 zł – za handel z samochodu ważącego ponad 1,5 t.

Stawki podatku od środków transportu wzrosną od 40 do 970 zł rocznie. Lokalne władze zdecydowały, że właściciele pojazdów zapłacą podatki na poziomie górnych stawek zaproponowanych przez resort finansów. Wyjątkiem będą opłaty za ciężarówki o masie od 12 do 29 ton przy dwóch osiach i zawieszeniu pneumatycznym – niższe od stawki maksymalnej o ponad 14 proc.

Roczna opłata za posiadanie psa w Częstochowie wyniesie 65 zł i będzie wyższa o 1 zł. Nie będą jej płacić osoby, które przyjmą czworonoga ze schroniska. Powinni to jednak udokumentować zaświadczeniem.

 

Podatki od nieruchomości wzrastają także m.in. w Sosnowcu. Od 1 stycznia roczna stawka za metr kw. budynku mieszkalnego wyniesie 70 gr (dotychczas 67 gr), w przypadku budynków związanych z działalnością gospodarczą – 21,94 zł (poprzednio 20,5 zł). Stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej to 84 gr za m kw., czyli o 8 gr więcej niż dotychczas.

 

I jeszcze o VAT, akcyzie, lekach…

Od 1 stycznia wzrósł podatek na artykuły dla dzieci. Wynosi obecnie 23%. O akcyzie na alkohol, paliwa i papierosy nie będę już wspominała, wszyscy to znamy.

Rząd próbuje wykonać manewr maskujący podwyżkę leków. W ubiegłym roku rząd Tuska podniósł VAT na leki (do 8 %) – przypominam tylko. W tym roku, pod pretekstem nowej listy refundacyjnej i równych cen leków dla wszystkich (skąd my to znamy?) zlikwidowana została możliwość sprzedaży leków za złotówkę. W nosie mam czy na tych lekach za złotówkę zarabiał ktoś więcej czy mniej. Były dostępne dla najmniej zamożnych, a teraz przyjdzie im chyba żebrać, albo umierać.

 

O akcyzie miałam nie wspominać. Obiecywałam to sobie solennie, ale złamię pierwszą noworoczną obietnicę daną samej sobie, ponieważ wiele osób zapomina, że wzrost akcyzy na paliwa będzie de facto wzrostem cen wszystkich cen towarów i usług – od chleba po mercedesa.

 

Kogo pan zwolni panie premierze?

 

 

Prezentowane dane pochodzą z urzędów miast, województw, PAP oraz ministerstwa finansów.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s