GMO Broń Masowej Zagłady

Dziś Sejm będzie zajmował się prezydenckim projektem ustawy o nasiennictwie. Koalicja „Polska wolna od GMO” rozpoczyna akcję pod hasłami: ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP AGROCHEMII! STOP GMO!