GMO Broń Masowej Zagłady

Dziś Sejm będzie zajmował się prezydenckim projektem ustawy o nasiennictwie. Koalicja „Polska wolna od GMO” rozpoczyna akcję pod hasłami: ŻĄDŁEM w RZĄD! STOP AGROCHEMII! STOP GMO!

W oczekiwaniu na PIT-11

Do końca lutego pracodawcy mają obowiązek dostarczenia pracownikom informacji o ich ubiegłorocznych dochodach. Choć za spóźnienie lub niewystawienie deklaracji PIT-11 pracodawcom grozi kara grzywny, to skutki dla pracownika mogą być dotkliwsze.