Jak ZUS na Łebka nastawał

ZUS - SG

Artykuł pisze się sam, a mój komentarz wydaje się zbędny. Lecz tak naprawdę nie wiem, czy odpowiedzialność za kłopoty Roberta Łebek spod Starachowic ponosi ZUS, sądy czy sam Łebek.

Nazywam się Robert Łebek, tak samo jak dłużnik ZUS-u w Bielsku-Białej, ale ja mieszkam w powiecie starachowickim woj. świętokrzyskie. To wobec mnie wszczęto postępowanie zajęcia hipoteki, a urzędnicy w sądzie starachowickim nawet nie sprawdzili nr PESEL ani innych danych osobowych – napisał do redakcji Robert Łebek.

I rzeczywiście. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Starachowicach w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Anna Surowiec, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2012 roku w Starachowicach na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej z udziałem Żanety Łebek, Roberta Łebek i Roberta Myszki o wpis w księdze wieczystej nr KI1H/00001971/7 hipoteki przymusowej do kwoty 7.582,40 zł, postanawia sprawę oddalić –czytam w postanowieniu Sądu Rejonowego w Starachowicach.

Przywraca wiarę w sądownictwo? A jakże! Ale czytam dalej, uzasadnienie, a w nim, że wniosek uległ oddaleniu „z uwagi na zachodzącą przeszkodę do dokonania wpisu”, czyli błędy formalne. I czar prysł.

Tą przeszkodą jest szwagier rzekomego dłużnika ZUS-u, Robert Myszka, który jest współwłaścicielem nieruchomości będącej łakomym kąskiem dla ZUS-u w Bielsku-Białej. Bielski ZUS domaga się bowiem ustanowienia hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej własnością nie Roberta Łebek – dłużnika, ale Żanety i Roberta Łebek (w udziale 1/2) oraz Roberta Myszki (tyleż samo, czyli drugie pół). Sąd wytyka zatem ZUS-owi błędy formalne, nie badając czy zasadnym jest roszczenie ZUS wobec Roberta Łebek z Brodów (świętokrzyskie) czy nie. Sąd przyjął, że ZUS – jak papież – jest nieomylny. Prawdę mówiąc, mnie też nie przyszłoby do głowy badać, czy ZUS nie pomylił swoich klientów. Chociaż? Ma ich przecież tak dużo…

Z uzasadnienia tego samego postanowienia dowiaduję się również, że sąd może wprawdzie uwzględnić wniosek częściowo, ale tylko wówczas gdy mieści się to w granicach wniosku, czym daje ZUS-owi do zrozumienia, że jak poprawi wniosek i będzie się domagał ustanowienia hipoteki na części nieruchomości to będzie dobrze. „Należy zwrócić także uwagę wnioskodawcy, że na niewłaściwy sposób wypełnia stanowiących podstawę wpisu tytułów wykonawczych w zakresie błędnie wypełnionego pola 7 – ‚organ egzekucyjny, do którego kierowany jest niniejszy tytuł wykonawczy’ – Sąd Rejonowy w Starachowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych nie jest w żadnym razie organem egzekucyjnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym i administracyjnym. W związku z powyższym w przypadku ponownego złożenia wniosku o wpis hipoteki na podstawie tych tytułów wykonawczych wnioskodawca załączyć winien do wniosku prawidłowo wypełnione tytuły wykonawcze” – czytam w uzasadnieniu (pisownia oryginalna).

Jak zjeść tą żabę?

Sąd w Starachowicach oddalił wprawdzie wniosek ZUS, ale nie z uwagi na to, że dłużnikiem jest inna niż wskazywana przez wnioskodawcę osoba, lecz z powodu błędów formalnych. Po naprawieniu tych błędów, sąd sprawę rozpatrzy ponownie, ze skutkiem jaki znamy, czyli obciąży Roberta Łebka z Brodów (powiat starachowicki) zamiast prawdziwego dłużnika ZUS-u z Bielska-Białej. Dlatego też, 15 lutego Robert Łebek wysłał do Prezesa Sądu Rejonowego w Starachowicach skargę na Sąd Rejonowy w Starachowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nie chcę wieszczyć nieszczęść, ale wiem jak to się skończy. Prezes skargę przeczyta i odrzuci bo przecież „rozpoznając wniosek o wpis, sąd bada jedynie treść i formę wniosku, dołączonych do wniosku dokumentów oraz treść księgi wieczystej” – jak już wcześniej zauważyła Referendarz Sądowy Anna Surowiec w uzasadnieniu postanowienia o oddaleniu wniosku ZUS.

Robert Łebek nie tylko przed sądem próbuje udowodnić, że nie jest wielbłądem. Wysłał również skargę do bielskiego oddziału ZUS. Zaznaczył w niej, że nie jest tym, za kogo uważa go tamtejszy oddział ZUS. Że faktyczny dłużnik jest kimś innym choć nosi takie samo imię i nazwisko.

Dzwonię

Najpierw do tego właściwego pana Roberta z Bielska-Białej bo jakoś nie miałam kłopotów z tym, żeby go odnaleźć. Zajęło mi to kilka minut. Ten jednak od dwóch dni ma wyłączony telefon. Czuje pismo nosem?

Potem do ZUS w Bielsku-Białej.

– Pani Helenki nie ma – słyszę odpowiedź po tym jak poprosiłam o połączenie z Heleną Stokłosa, rzecznik prasową bielskiego ZUS. Jednak, to, że rzecznik jest nieobecna, nie oznacza, że nie ma tematu, dlatego pytam dalej. – Oj, znowu ten Łebek. Wczoraj też ktoś dzwonił. Pani Helena przygotowała nawet jakąś odpowiedź, nie wiem, poszukam, albo do niej zadzwonię. Proszę zostawić telefon, oddzwonię do Pani – mówi moja rozmówczyni. I rzeczywiście. Chwilę później dzwoni pani Helena Stokłosa. Szalenie sympatyczna, nie kryjąca, że powstała jakaś fatalna pomyłka, którą trzeba wyjaśnić:

– Pani chciałaby poznać szczegóły sprawy pana Roberta Łebek. Otóż Pani redaktor, ZUS oddział w Bielsku-Białej wysłał zapytanie do rejestru ewidencji gruntów w Warszawie, podając wszystkie dane czyli imię i nazwisko, PESEL, NIP, datę urodzenia itd. naszego dłużnika. W odpowiedzi dostaliśmy nr księgi wieczystej nieruchomości należącej do Roberta Łebek. Dalej to już pani wie. Wystąpiliśmy do sądu o wpis hipoteki przymusowej do księgi wieczystej tej nieruchomości. To nie jest wina ZUS w Bielsku-Białej, nie wiem czyja to jest wina, chyba tylko pana Łebek, że nie podał PESEL-u do księgi wieczystej.

Rozmawiałam z panią Heleną w sumie 4 razy, za każdym razem wyjaśniałyśmy kolejne wątpliwości dotyczące pomyłki ZUS. Helena Stokłosa zapewniła mnie, że natychmiast gdy do ZUS wpłynie postanowienie Sądu Rejonowego w Starachowicach, urzędnicy ustosunkują się do niego. To mnie nie przekonało. Stokłosa zapewniła mnie również, że już teraz prowadzone jest postępowanie wyjaśniające tę sprawę i, że ZUS odstąpi od zajęcia nieruchomości Roberta Łebek spod Starachowic. Moje wątpliwości ciągle jednak budzi reakcja ZUS na postanowienie sądu, ponieważ wniosek został odrzucony ze względów formalnych, a nie z uwagi na to, że chodzi o inną niż wskazana we wniosku osobę.

– Wiem, że odrzucenie tego wniosku nie jest dla pana Łebek z Brodów gwarancją bezpieczeństwa, ale zapewniam, że nam nie zależy na zajmowaniu hipoteki niewłaściwego człowieka. Będziemy starali się tą sprawę wyjaśnić do końca i z całą pewnością nie zrobimy krzywdy niewinnemu człowiekowi.

Ustaliłyśmy wspólnie z panią Heleną, że sprawę będziemy monitorować na bieżąco. Pani Helena zadzwoni do mnie i przekaże informacje o zamknięciu sprawy. Kiedy, pytam?

– Myślę, że w ciągu dwóch tygodni sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona. Tu naprawdę nie ma naszej winy, proszę mi wierzyć. ZUS nie zajmie hipoteki pana Łebka z Brodów.

W międzyczasie dzwonię jeszcze do Roberta Łebek z Brodów pod Starachowicami.

– No mam nadzieję, że to wyjaśnią bo przecież nie wiem jak mam udowodnić, że ja to nie ten dłużnik. Noszę takie samo imię i nazwisko i to jest cała moja wina? Całe szczęście, że nieruchomość nie jest moją wyłączną własnością. Szwagier mnie uratował bo jest właścicielem połowy, dlatego sąd oddalił wniosek.

A teraz pointa

Napisałam już dziesiątki artykułów mówiących o wpadaniu w długi z nie swojej winy. O egzekucjach wszczynanych wobec Bogu ducha winnych uczciwych ludzi, którzy zanim otrząsną się z osłupienia po otrzymaniu zawiadomienia od komornika, z sądu lub co gorsza z ZUS, gotowi są nawet dostać zawału. Pan Robert Łebek z Brodów wykazał się jednak ogromnym poczuciem humoru i wiarą, że da się ten błąd szybko odkręcić.

Mam szczerą nadzieję, że najdalej w ciągu dwóch tygodni, bielscy urzędnicy przeproszą pana Roberta Łebek z Brodów i wycofają wniosek o zajęcie jego majątku. Panią Helenę Stokłosa trzymam za słowo.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s