Wojna z GMO ponad podziałami politycznymi


Kluby Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Ruch Palikota i Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiedziały się przeciwko tej wersji ustawy domagając się jej odrzucenia lub wprowadzenia koniecznych zmian, które ją uszczelnią, nie dopuszczając upraw GMO w Polsce.

 

– Wielu posłów powoływało się na materiały, które otrzymali od nas, domagali się szerokich i prawdziwych konsultacji społecznych oraz wykorzystania narzędzi prawnych istniejących w UE w celu wprowadzenia zakazu upraw GMO – wyjaśniają Jadwiga Łopata i Julian Rose z Koalicji „Polska wolna od GMO” i Międzynarodowej Koalicji Dla Ochrony Polskiej Wsi. – Jest więc teraz niezwykła szansa na wymuszenie takiego zakazu.

 

Minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński zaznacza, że prezydencki projekt ustawy o nasiennictwie zakazuje wpisu do rejestru odmian roślin genetycznie modyfikowanych. Dopuszcza do obrotu nasiona zarejestrowane w Polsce i innych państwach UE. Dziekoński, przedstawiając w Sejmie prezydencki projekt, poinformował, że jego celem jest "nowoczesne i zgodne z prawem Unii Europejskiej uregulowanie kwestii związanej z wytwarzaniem, rejestracją, oceną, kontrolą i obrotem materiałem siewnym". Dodał, że projekt ten wdraża do polskiego prawa 30 dyrektyw unijnych i 7 decyzji i postanowień KE.

 

Projekt ma zastąpić obecnie obowiązująca ustawę z 2003 r.

– Nadal mają jednak obowiązywać przepisy o zakazie wpisu odmian genetycznie modyfikowanych do krajowego rejestru, obowiązek dołączenia do wniosku o wpis do krajowego rejestru oświadczenia, że odmiana nie jest GMO, oraz zakaz dopuszczenia do obrotu na terytorium Polski materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych – podkreślił Dziekoński.

 

Zdaniem prezydenta sprawy związane z GMO, w tym dopuszczenie do obrotu materiału siewnego GMO, powinny być rozstrzygnięte w jednej ustawie, kompleksowo regulującej kwestie organizmów GMO.

– W tak ważnych i wrażliwych obszarach jak kwestie dotyczące organizmów genetycznie modyfikowanych, zmiany nie mogą być wprowadzone z pominięciem szeroko zakrojonej debaty publicznej oraz konsultacji społecznych – mówił minister Dziekoński i dodał, że zaproponowane przepisy pozwalają na wdrożenie koniecznych uregulowań dotyczących nasiennictwa, a jednocześnie nie wzbudzają kontrowersji, jakie wywołuje GMO.

 

Dziekoński wyjaśnił, że prezydent, przedkładając projekt, wziął pod uwagę stan prac nad prawem unijnym w zakresie GMO. KE stoi na stanowisku, że uprawa roślin transgenicznych powinna być uznana za sprawę o istotnym charakterze lokalnym, podczas gdy wprowadzenie takich nasion do obrotu czy ich przywóz powinny być nadal uregulowane na poziomie UE. Ale nie ma ostatecznej decyzji w tej sprawie – zaznaczył.

 

Projekt dopuszcza do obrotu 21 rodzajów materiału siewnego, w tym odmiany wpisane do krajowego rejestru lub wpisane do rejestrów innych krajów członkowskich. Zawiera także upoważnienie dla ministra rolnictwa do wprowadzenia w drodze rozporządzenia zakazu stosowania materiału siewnego z powodu np. nieprzydatności w polskich warunkach klimatycznych lub dla uniknięcia zagrożenia np. dla zdrowia ludzi.

 

Ustawa o nasiennictwie, którą Sejm uchwalił 1 lipca 2011 r. została zawetowana przez prezydenta, z powodu niezgodności z prawem unijnym. Posłowie podczas prac nad tą ustawie w Sejmie wykreślili przepisy dotyczące roślin genetycznie modyfikowanych i wprowadzili przepis zakazujący w Polsce obrotu materiałem siewnym GMO. Zobacz kto głosował za GMO w lipcu 2011 roku – tutaj.

Prezydent, wetując ustawę, zobowiązał się do przygotowania nowego projektu. Dokument taki został przekazany do Sejmu na początku stycznia br.

 

Przeciwników GMO cieszy dzisiejsza jednomyślność 4 klubów (PiS, SP, RP i SLD). Mówią, że to małe zwycięstwo, że jest szansa na osiągnięcie całkowitego zakazu upraw GMO w Polsce.

– Konieczna jest mobilizacja i zwiększenie nacisku na posłów bowiem głosowanie nad wyżej wspomnianą ustawą będzie już w piątek – wyjaśnia Jadwiga Łopata i razem z Julianem Rose prosi o pomoc: –Podpisujcie i nagłaśniajcie petycję o zakazie upraw GMO! Piszcie i dzwońcie do swoich posłów w tej sprawie! Wystarczy, że w treści napiszecie po prostuDomagamy się jasnego zakazu upraw GMO!”– apelują Łopata i Rose.

 

 

 

Petycja o zakazie upraw GMO:

http://alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo/

 

Adresy posłów: http://icppc.pl/stanowiska/category/e-maile-poslow/

 

 

 

Źródło: ICPPC, PAP, Koalicja „Polska wolna od GMO”, Międzynarodowa Koalicja Dla Ochrony Polskiej Wsi

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s