Dawid i Goliat

Kilkaset, może kilka tysięcy osób czuje się oszukanych na grube miliony przez Getin Bank. Jan Jączek dowodzi, że bank działał rozmyślnie, łowiąc ofiary i staranni pracował nad przekonaniem ich do wizji szybkiego zysku.

 

Czy Prokuratura Generalna zareagowała jakoś na pana doniesienie? – zapytałam Jana Jączka po opublikowaniu artykułu http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/56579,prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena.

– Prokuratorzy Prokuratury Generalnej RP od początku tej afery finansowej skutecznie chronią przestępców z Getin Banku SA. Po opublikowaniu pani artykułu również nic się nie zmieniło. W Prokuraturze Generalnej RP i w jej podległych jednostkach znajdują się obszerne akta dotyczące mojej osoby.

 

Czy dostał Pan już odpowiedź z Prokuratury Generalnej?

– W okresie ponad trzech lat otrzymałem dziesiątki absurdalnych i niedorzecznych odpowiedzi. Obecnie otrzymałem jedynie odpowiedź od prokuratora Prokuratury Generalnej Sławomira Górnickiego, który jest sędzią we własnej sprawie, ponieważ oskarżam go o szereg przestępstw popełnionych na moją szkodę. Skargę przeciwko Polsce mam zarejestrowaną w Kancelarii ETPCz w Strasburgu od marca 2010r., numer skargi 12827/10. Głęboko wierzę w to, że odzyskam bezprawnie zagrabione pieniądze przez tych oszustów.

 

Pan Jan Jączek bije się z Goliatem. Pomimo szeregu doniesień do prokuratur, dowodów, nagłaśniania sprawy żadna instytucja, żaden sąd, żadna prokuratura nie podejmuje tematu. Rozwiązaniem mogłoby być odszukanie innych poszkodowanych i złożenie pozwu zbiorowego, ale do tego też trzeba mieć prawnika gotowego podjąć nierówną walkę z korporacją i systemem. Czy sprawa jest z góry przegrana. Wierzę, chcę wierzyć, że nie. Jan Jączek również wierzy. Napisał w tej sprawie do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi:

 

 

Wniosek pokrzywdzonego Jana Jączkao podjęcie interwencji w sprawie Andrzeja Dziąby oskarżonego o czyn z art. 226 KK

 

Działając w imieniu Pana Andrzeja Dziąby i własnym, zwracam się do Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi o zbadanie akt sądowych w niżej opisanej sprawie.

 

Poniżej przedstawiam stan faktyczny jaki miał miejsce w niniejszej sprawie:

 

1. Na podstawie art. 304 §1 KPK zawiadamiam, że dnia 13 czerwca 2007r., działając w dobrej wierze w imieniu mojej matki Michaliny Jączek, której jedynym źródłem utrzymania była emerytura, wówczas w kwocie około tysiąc siedemset PLN, pod wpływem przedstawicieli Getin Banku S.A. i IDM S.A. podpisałem umowę kredytu z Getin Bank S.A,na kwotę dwadzieścia milionów PLN.

Umowę podpisałem na skutek podstępnie i przebiegle zaplanowanego oszustwa finansowego przez Leszka Czarneckiego i jego pracowników „żołnierzy” z Getin Banku S.A., z którymi w zmowie przestępczej działali przedstawiciele Domu Maklerskiego IDM S.A. i skorumpowani funkcjonariusze publiczni.

 

Oszustwo finansowe polega na tym, że Leszek Czarnecki chcąc sprzedać swoje akcje LC Corp S.A. na GPW w Warszawiepo jak najwyższym kursie, wykorzystał Getin Bank S.A., którego jest właścicielem (większościowym akcjonariuszem) do udzielenia klientom tego banku kredytów w sposób sprzeczny z Ustawą Prawo Bankowe– co jest przestępstwem – by sztucznie wygenerować popyt, następnie dokonać redukcji kupna sprzedanych przez niego akcji iw konsekwencji podnieść cenę sprzedaży akcji LC Corp S.A. po maksymalnej cenie 6,50 PLN za sztukę.

 

Bezpośrednio na skutek tego oszustwa finansowego straciłem wraz matką kwotę ponad 326 tysięcy PLN a dodatkowo przedstawiciele z Getin Banku SA – łamiąc ustawy – doprowadzili do zadłużenia mojej matki na kwotę około 100 tysięcy PLN.

 

Następnie wykorzystując skorumpowanych sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze bezprawnie ograbiali moją matkę Michalinę Jączek z Jej emerytury na rzecz Getin Banku SA, zadając mojej mamie ogromny ból i cierpienie psychiczne, co doprowadziło Ją do udaru mózgu i śmierci.
Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11 i inne akta oraz dokumenty.

Mechanizm oszustwa finansowego i oszustwa procesowego – błędnego stosowania prawa przez przekupnych prokuratorów i skorumpowanych sędziów opsany jest na portalu internetowym aferyprawa.eu, nowyekran.pl i innych,podaję linki:

http://aferyprawa.eu/Afery/Mataczenie-akcjami-prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena-Leszka-Czarneckiego,

http://magielfinansowy.nowyekran.pl/post/56579,prokuratorzy-bankowcy-maklerzy-na-sluzbie-u-biznesmena

 

2. Pan Andrzej Dziąba w piśmie zaadresowanym do Pani Krystyny Mielczarek Przewodnoiczącej Wydziału II Karnego Sądu Apelacyjnego w Łodzi z datą 23 marca 2012r., sygn. akt K II 051/72/12 , prosi by Sąd bez zbędnej zwłoki podjął stosowne działania w jego sprawie.

Dowód: pismo Andrzeja Dziąby zaadresowane do Sądu Apelacyjnego w Łodzi z datą 23 marca 2012r., sygn. akt K II 051/72/12.

 

Szanowny Panie Prezesie

 

Bulwersuje fakt, że z taką zajadłością prokuratorzy i sędziowie ścigają Andrzeja Dziąbę za rzekome znieważenie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, natomiast są całkowicie ślepi i głusi na aferę finansową wywołaną przez przedstawicieli z Getin Banku SA, w wyniku której oszuści bezprawnie doprowadzili do przejęcia mienia od swoich klientów na rzecz Leszka Czarneckiego w kwocie 689 milionów PLN a skorumpowani prokuratorzy i sędziowieod ponad trzech lat działają w zmowie przestępczej,mataczą i wspierają działania przestępcze aferzystów z Getin Banku SA, by chronić ich przed odpowiedzialnością karną i cywilną. Podkreślam, że na skutek rażącego łamania prawa i obrazy urzędu sędziego przez skorumpowanych sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie o sygn. akt II C 597/08 został powołany Sąd Dyscyplinarny w Łodzi. Pani Krystyna Mielczarek – pełniąca wówczas funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi (a obecnie Przewodnicząca Wydziału II Karnego) bezprawnie nie przekazała mojego zażalenia do Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego, na skandaliczne postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi, które chroni układ przestępczy w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Mam nadzieję, że Pan Michał Kłos obecny Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi wyjaśni i nada właściwy bieg sprawie, którą była Prezes „zamiotła pod dywan”, czym popełniła czyn karalny z art. 231 §1 KK w związku z art. 258 §1 KK i inne. Dodać należy, że zgodnie z Ustawą Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych mam prawo do Sądu Dyscyplinarnego drugiej instancji.
Dowód: liczne i obszerne akta sprawy dotyczące porzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Katowicach i w Sądach Rejonowych w Katowicach.

 

Fakt powszechnie znany w Polsce to dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości a w szczególności głęboka jest zapaść i korupcja w prokuraturze, która nie daje żadnych możliwości pokrzywdzonym przez Getin Bank SA w ustaleniu prawdy i stanu faktycznego sprawy.

Prokuratorzy stracili wiarygodność w społeczeństwie a część z nich to ignoranci prawa, pozbawieni kultury prawnej i odruchów ludzkich, którzyw sprawach prostych i oczywistych rażąco łamią prawo na szkodę pokrzywdzonych, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej ani karnej.
Dowód: akta sprawy Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w Łodzi, sygn. akt 1Ds. 2612/11 i sygn. akt 1Ds. 88/11, akta sprawy Prokuratury Okręgowej w Katowicach, sygn. akt V Ds. 35/11, akta sprawy Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, sygn. akt 1Ds 388/10, akta sprawy Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 597/08/2, sygn. akt V Kp 95/11, akta sprawy Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt VI Cz 504/09 i inne akta oraz dokumenty.

 

3. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w demokratycznym społeczeństwiesądy muszą wzbudzać zaufanie w odczuciu opinii publicznej.

Vide: Orzecznictwo Strasburskie, Tom I, profesora Uniwerytetu Mikołaja Kopernika Tadeusza Jasudowicza.

 

Tymczasem w społeczeństwie polskim funkcjonariusze publiczni reprezentujący prokuraturę i sądy u wielu pokrzywdzonych wzbudzają odrazę i brak wiary w dochodzenie prawdy i sprawiedliwości. Dnia 31 marca 2012r. pokrzywdzeni na Kongresie Protestu w Warszawie, zgodnie podkreślili dramatyczny rozpad wymiaru sprawiedliwości w Polsce, arogancję sędziów, wydawanie niesprawiedliwych wyroków w prostych i oczywistych sprawach, manipulowanie procedurami, ochranianie przez sądy i prokuraturę korupcji i inne patologiczne zjawiska.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy ma prawo do wyrażania swoich poglądów. Na podstawie badań przeprowadzonych przez międzynarodową, pozarządową organizację Transparency International ponad 80 procent społeczeństwa w Polsce nie ma zaufania do Sądów.

 

W nawiązaniu do powyższej treści zadaję następujące pytania:

 

A. Jaka jest sprawiedliwość i gospodarność Państwa Polskiego, które z wielką zajadłością ściga Anrzeja Dziąbę, osobę bardzo schorowaną, w wieku 56 lat, za rzekome znieważenie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, natomiast całkowicie pomija oszustwa finansowe miliardera Leszka Czrneckiego i jego “żołnierzy” z Getin Banku SA, którzy bezprawnie doprowadzają swoich klientów do ruiny materialnej, wykluczenia społecznego a nawet śmierci?
Dowód: liczne i obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Katowicach i w Sądach Rejonowych w Katowicach.

B. Jak żyć w kraju w którym prokuratura i sądy funkcjonują jak w dawnych guberniach carskich, gdzie masowo są krzywdzeni uczciwi obywatele przez funkcjonariuszy– opłacanych bardzo hojnie z pieniędzy podatników – którzy często wydają orzeczenia sprzeczne z zasadami prawidłowego rozumowania, dopuszczją się licznych bezczynności i zaniechań, bezczelnie łamią procedury i podstawowe prawa człowieka?
Dowód: liczne i obszerne akta sprawy dotyczące pokrzywdzonych Michaliny i Jana Jączek znajdujące się w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Katowicach i w Sądach Rejonowych w Katowicach.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty i okoliczności, uprzejmie proszę Pana Prezesa o zbadanie akt opisanej sprawy i zwrócenie uwagi, iż w interesie społecznym nie leży dalsze szykanowanie Andrzeja Dziąby za rzekome znieważenie funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości, ale ściganie rzeczywistych oszustów finansowych, których prokuratura i sądy w apelacji katowickiej skutecznie chronią przed odpowiedzialnością karną i cywilną. Proszę o refleksję nad moimi uwagami oraz udzielenie mi odpowiedzi.

 

Niniejsze pismo wysyłam również pocztą elektroniczną do: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Premiera RP, Posłów do Sejmu RP, Parlamentu Europejskiego, Przedstawicieli Mediów Stowarzyszeń i Organizacji Walczących o Podstawowe Prawa Człowieka., z uprzejmą prośbą o zbadanie wskazanych akt sprawy izgodnie z treścią artykułu 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka podjęcie skutecznej interwencji przeciwko skorumpowanym funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości bezprawnie chroniących oszustów z Getin Banku S.A. przed odpowiedzialnością karną i cywilną.

 

O postępach sprawy będę informować na bieżąco.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s