Raiffeisen Bank International sfinalizował transakcję przejęcia Polbanku


 

Po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych Raiffeisen Bank International AG (RBI) poinformował o formalnym zamknięciu transakcji zakupu 70% akcji Polbank EFG S.A. (Polbank).

– Połączenie Polbanku i Raiffeisen Bank Polska stworzy nam silną bazę do prowadzenia zdywersyfikowanego biznesu w jednej z najdynamiczniejszych i solidnych gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej – powiedział prezes RBI Herbert Stepic. Połączony bank będzie największą spółką zależną RBI jeśli chodzi o wartość akcji kredytowej. Podmiot zależny RBI w Rosji pozostaje największy, biorąc pod uwagę sumę bilansową.

 

Połączony bank będzie działał pod marką „Raiffeisen Polbank”, odzwierciedlającą wyjątkową reputację marki Raiffeisena w skali międzynarodowej i wysoką rozpoznawalność Polbanku na lokalnym rynku.

 

– Powstanie bank oferujący pełny zakres produktów i usług dla wszystkich segmentów, dysponujący bazą 900 tys. klientów i siecią ok. 450 placówek w 150 miastach Polski – powiedział Kazimierz Stańczak, Prezes Zarządu Polbank EFG. – Zamierzamy w pełni wykorzystać silne strony łączących się instytucji, aby stale zwiększać zadowolenie naszych klientów i skutecznie konkurować na polskim rynku bankowym.

 

Zarząd nowego banku będzie kierowany przez Piotra Czarneckiego, obecnego prezesa Raiffeisen Bank Polska, wraz z Kazimierzem Stańczakiem, obecnym prezesem Polbanku, jako pierwszym wiceprezesem. Przejęcie spowoduje połączenie działalności Polbanku w segmencie detalicznym z silną pozycją Raiffeisen Bank Polska w bankowości korporacyjnej i sektorze MSP. Oprócz wyjątkowej pozycji biznesowej, bank będzie miał duże możliwości pozyskiwania depozytów dzięki dużej sieci oddziałów Polbanku. Oczekuje się także synergii kosztowych po fuzji operacyjnej.

– W tak wymagającym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym oraz w świetle postępującej konsolidacji sektora finansowego jedynie duże i uniwersalne instytucje będą w stanie zapewnić swoim klientom odpowiedni poziom usług i sprostać konkurencji – podkreślił Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Bank Polska. – Dzięki połączeniu nowy bank znajdzie się wśród dominujących podmiotów w polskim sektorze bankowym, otwierając się szerzej na potencjał tkwiący w segmencie detalicznym. Nasze unikalne kompetencje w zakresie obsługi przedsiębiorstw oraz polskiej klasy średniej i klientów zamożnych zostaną wzbogacone o doświadczenia Polbanku, który w ciągu zaledwie kilku lat stał się jednym z ważniejszych graczy w bankowości detalicznej. Połączona instytucja będzie silnym kapitałowo bankiem, który zapewni swoim klientom nowoczesne produkty i najwyższą jakość usług.

 

Polbank funkcjonował jako oddział greckiego Eurobank Ergasias (Eurobank EFG). W ramach transakcji został przekształcony w spółkę akcyjną działającą na podstawie polskiego Prawa bankowego. Finalizując przejęcie, RBI zapłacił 460 mln euro za 70% udziałów w Polbanku. Implikowany wskaźnik cena do wartości księgowej za 100% akcji wynosi 1,5 i może się obniżyć w zależności od poziomu kapitałów Polbanku na dzień zamknięcia sprawozdania finansowego. Wyliczenia uwzględniają uzgodnioną dalszą niebezpośrednią obniżkę ceny o 30 mln euro.

 

Struktura transakcji przewiduje, że na początku RBI przejmuje 70% udziałów w Polbanku za wspomniane 460 mln euro. Jednocześnie w drugim etapie, Eurobank EFG i RBI przekażą swoje akcje w Polbanku (Eurobank EFG 30%, a RBI 70%) na rzecz Raiffeisen Bank Polska w zamian za nowe akcje Raiffeisen Bank Polska. W konsekwencji, Eurobank EFG będzie miał 13% udziałów w Raiffeisen Bank Polska, a RBI pozostałe 87%. Fuzja prawna Raiffeisen Bank Polska i Polbanku, która faktycznie zakończy transakcję, ma nastąpić w ciągu roku od jej zamknięcia. Wycena transakcji jest oparta na zagwarantowanym minimalnym poziomie wartości kapitałów własnych: w wysokości 400 mln euro dla Polbanku i 750 mln euro dla Raiffeisen Bank Polska. Kwoty przekraczające gwarantowane minimalne kapitały własne zostaną wypłacone 1 do 1 to jest bez premii. Umowa przewiduje również dla Eurobank EFG opcję sprzedaży swojego udziału w połączonym podmiocie na rzecz RBI w każdym momencie przy wycenie opartej na wynikach biznesowych, jednak za nie mniej niż 175 mln euro (plus odsetki), i opcję kupna dla RBI z wykonaniem od 31 marca 2016 r. Eurobank EFG już oznajmił RBI, że wykona opcję natychmiast po zamknięciu transakcji, co spowoduje, że RBI pozostanie jedynym akcjonariuszem połączonego banku. Ta część transakcji będzie wciąż wymagała zgody władz antymonopolowych Unii Europejskiej.

 

Przejęcie znacząco wzmocni pozycję RBI w największej gospodarce Europy Środkowej z atrakcyjnym potencjałem wzrostu. Połączony bank stanie się szóstym bankiem w Polsce pod względem wartości portfela kredytowego (10,6 mld euro na koniec 2011 r.) i będzie obsługiwał 900 tys. klientów.

 

Przewiduje się, że 15% akcji połączonego banku zostanie wprowadzonych na warszawską giełdę do czerwca 2016 r. Dodatkowo, planuje się wprowadzenie do notowań na GPW akcji RBI do czerwca 2018 r. Obecnie są one notowane na giełdzie w Wiedniu.

 

Polbank został utworzony w 2006 r., koncentrując się na klientach indywidualnych oraz małych i średnich firmach. Na koniec 2011 r. dysponował siecią 322 oddziałów na terenie całego kraju, obsługując w nich ponad 664 tys. klientów. Zatrudniał 2935 osób. Na koniec 2011 r. suma bilansowa banku wynosiła 5,88 mld euro, a wartość kredytów udzielonych klientom sięgała 5,23 mld euro. Pomimo relatywnie krótkiej obecności na polskim rynku, Polbank osiągnął wysoką rozpoznawalność marki na poziomie 74%. Polbank będzie konsolidowany w ramach Grupy RBI od 1 maja 2012 r.; pierwsze skonsolidowane dane będą dostępne 29 sierpnia 2012 r., podczas publikowania raportu RBI z wynikami za pierwsze półrocze 2012 r.

 

RBI pojawił się na polskim rynku w 1991 r., tworząc pierwszy bank z zagranicznym kapitałem. Na koniec 2011 r. aktywa Grupy Raiffeisen w Polsce wynosiły 7,4 mld euro. Liczba pracowników sięgała 3200 osób. Grupa obsługiwała 246 tys. klientów poprzez sieć 116 placówek. Jej zysk brutto wyniósł 112 mln euro, a netto 88 mln euro w 2011 r.

(do wyliczenia wyników finansowych Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Polbanku w złotych należy przyjąć kurs EUR/PLN z 31 grudnia 2011 r. – 4,458).

 

Na zdjęciu Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Polbank

Źródło: Raiffeisen Bank Polska

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s