7357 nauczycieli na bruk!

Należało się spodziewać, że efekt „polityki prorodzinnej” tego i poprzednich rządów, mającej doprowadzić do zatrzymania demograficznej katastrofy, doprowadzi w końcu do… katastrofy i utraty pracy kilku tysięcy nauczycieli tylko w tym roku.

Wredne komary, ginące pszczoły i marszałek Kopacz

Mało, że wezbrane wody rzek zniszczyły w 2010 r. dorobek wielu gospodarstw pasiecznych w Polsce, to na dodatek urzędnicy jakby zmówili się przeciw pszczelarzom i zarządzili odkomarzanie wielu zalanych terenów i oczywiście wytruli także… pszczoły.