Podatek za odszkodowanie


 

Przychodem z działalności gospodarczej jest także otrzymane odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest w Polsce powszechny. Oznacza to, że podlegają mu wszelkiego rodzaju dochody, poza wyjątkami zawartymi
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które korzystają np. ze zwolnienia.

 

W ujęciu cywilnoprawnych naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Naprawienie szkody powinno nastąpić według preferencji poszkodowanego, poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź też przez zapłatę adekwatnej sumy pieniężnej. Od tej zasady istnieje jednak pewne odstępstwo , o którym warto wiedzieć, mianowicie w momencie, gdy niemożliwym jest przywrócenie stanu sprzed zaistnienia szkody lub gdyby pociągało to za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia wyrażonego w wartości pieniężnej. Odszkodowanie może być wypłacone także z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

 

Odszkodowanie otrzymane w wyniku ugody sądowej nie musi skutkować powstaniem obowiązku podatkowego

 

Przykładem wspomnianych wyżej dochodów objętych zwolnieniem przedmiotowym
są odszkodowania i zadośćuczynienia jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost
z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
Są jednak wyjątki. O ile nic nie stoi na przeszkodzie by zwolnienie zastosować, także w przypadku,
gdy odszkodowanie zostanie uzyskane dopiero w drodze ugody sądowej, o tyle są rodzaje odszkodowań, do których zwolnienia nie można zastosować. Wyłączone ze zwolnienia zostały
np. określone w prawie pracy odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, czy też odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
ale także odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że przedsiębiorca, który otrzymał odszkodowanie
np. za uszkodzoną maszynę czy samochód, musi uwzględnić otrzymaną kwotę w firmowych przychodach.

 

Inne odszkodowania przedsiębiorcy też nie skorzystają ze zwolnienia

 

Ustawa przewiduje jeszcze zwolnienie innych odszkodowań lub zadośćuczynień otrzymanych
na podstawie wyroku lub ugody sądowej. Zwolnienie jest ograniczone do wysokości określonej
w wyroku lub ugodzie. Jednak i w tym przypadku przedsiębiorca nie może skorzystać ze zwolnienia. Odszkodowania otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zostały bowiem wprost wyłączone z tej możliwości.

Elżbieta Węcławik, Tax Care

Małgorzata Jawińska, księgowa Tax Care

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s