Bolesław Bierut, Stadion Narodowy i cuda Tuska

 

 
 
 
Skandali wokół cudu Tuska – Stadionu Narodowego – będzie więcej. Dotychczas mówiło się o najdroższym stadionie bez bieżni, bałaganie wokół stadionu, kolejnej trawie za setki tysięcy złotych, rozkładanym dachu, oszukanych podwykonawcach, którzy do dziś nie dostali pieniędzy za pracę, czy ostatnio o walącym się stropie itd. Usłyszałam nawet od kogoś, że to stadion biodegradowalny, dlatego tak szybko się zapada. 
 
Do tego wszystkiego dochodzi kwestia ziemi, na której stoi Narodowy. Inwestycja powstała wprawdzie w miejscu cudu minionej epoki – Stadionu X-lecia – ale nie zadbano o uregulowanie kwestii prawnej gruntów. Ziemię pod Stadion X-lecia odebrano prawowitym właścicielom na mocy dekretu Bieruta. Wygląda na to, że raz zbierutowana ziemia – najwyraźniej taką zasadą kieruje się rząd Donalda Tuska – zbierutowana już pozostanie i nie ma sensu się nią dłużej przejmować. A prawowici właściciele mogą sobie co najwyżej bilet kupić… na Euro 2012.
 
W sprawie nieuregulowanej sytuacji własnościowej terenu pod Stadionem Narodowym w Warszawie – objętej roszczeniami spadkobierców właścicieli nieruchomości (o powierzchni 10 ha), interpelował do premiera poseł PiS, Jerzy Polaczek:
 
 
Szanowny Panie Premierze,

Zwracam się do Pana Premiera w sprawie, która może odbić się na forum krajowym i międzynarodowym ogromnym skandalem. Związana jest ona z nieuregulowanym do chwili obecnej stanem prawnym nieruchomości pod Stadionem Narodowym w Warszawie – objętej roszczeniami spadkobierców właścicieli tj. Arpada Chowańczaka oraz Aurelii Antoniny Czarnowskiej.

Arpad Chowańczak wraz z Aurelią Antoniną Czarnowską nabyli nieruchomość, na której znajduje się Stadion Narodowy w Warszawie, w 1920r. Zostało to potwierdzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 marca 1920r. i ujawnione w księdze wieczystej. Właścicieli pozbawiono prawa własności w 1954r. na podstawie niesławnego dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy podpisanego przez Bolesława Bieruta. W myśl art. 7 tegoż dekretu własność – po uprzednim jej pozbawieniu – była przywracana czasowo (dziś użytkowanie wieczyste), o ile właściciel spełniał przesłanki wymienione w tym przepisie. Właściciele gruntów, których dotyczy moja interpelacja, spełniali te warunki. Mimo to decyzja była odmowna z uwagi na plany na następnie budowę Stadionu X-lecia PRL. Wszelkie odwołania rozpatrywane były negatywnie. Odszkodowania nie wypłacono.

Właściciele gruntów, na których wybudowano Stadion Narodowy w Warszawie (na którym rozgrywane będą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej), to rodziny niezwykle zasłużone dla Warszawy – ich członkowie brali udział w walkach w Powstaniu Warszawskim, prowadzili tajne komplety, ukrywali osoby pochodzenia żydowskiego. Na wszelkie te dokonania istnieją pisemne dowody – znane i dostępne do sprawdzenia. Rodziny te przed 

II wojną światową miały ogólnie rozpoznawaną markę jako przedsiębiorcy – rzetelni i uczciwi.
Właściciele wnioskowali kilkadziesiąt lat bez skutku o przywrócenie prawa własności bądź przyznanie odszkodowania. W 2005r. pełnomocnik spadkobierców zgłosił do Urzędu m.st. Warszawy zastrzeżenie co do istniejących roszczeń do terenu, aby nie dokonywać jakichkolwiek czynności do czasu wyjaśnienia sprawy. W 2007r. przed ogłoszeniem wyników w sprawie organizacji EURO 2012 został złożony wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z 1954r., która odmawiała przyznania prawa własności czasowej do gruntu właścicielom. Mimo tego organy państwowe wskazały jako miejsce rozgrywania rozgrywek piłkarskich tereny dawnego Stadionu X-lecia PRL, do którego były zgłoszone i nadal są roszczenia.

W sprawie o zwrot około 10ha gruntu terenu toczy się postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, po uprzednim postępowaniu administracyjnym przed Ministrem właściwym d.s. budownictwa – aktualnie Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Postępowanie trwa już 5 lat i mimo, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sierpniu 2010r. podważył stanowisko reprezentowane przez ówczesnego Ministra Infrastruktury, wskazując na nieprawidłowości po stronie Skarbu Państwa, to w dalszym ciągu ministerstwo podtrzymuje w mocy decyzję z 1954r., która w sposób jaskrawy narusza prawa obywatela do własności i słusznego odszkodowania.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

1. Dlaczego rząd mając na uwadze m.in. tzw. specustawę o EURO 2012 – ustawa dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy

2. w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 – przyjętą przez Sejm już po zgłoszeniu roszczeń przez spadkobierców właścicieli (a więc posiadania wiedzy o ich istnieniu) – nie uregulował do tej pory tych podstawowych kwestii prawnych wiązanych z własnością terenu, a koniecznych dla zgodnego z prawem prowadzenia inwestycji – budowy Stadionu Narodowego w Warszawie za kwotę ok. 2 mld złotych?

3. Dlaczego przez ostatnie lata przedstawiciele rządu, pomimo wagi sprawy, nie podali do wiadomości opinii publicznej, iż zamierzają powyższą kwestię uregulować?

4. Czy na zlecenie rządu przygotowano analizę prawną stanu własności terenów pod Stadionem Narodowym, które są objęte roszczeniami spadkobierców? Jeśli tak, jaki organ (kancelaria prawna działająca na zlecenie władz) przeprowadził taką analizę i kiedy? Jakie wynikały z niej wnioski?

5. Z jakich względów przedstawiciele rządu nie skorzystali z możliwości zawarcia ugody ze spadkobiercami właścicieli na warunkach zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującymi – przyznając prawo własności, oferując teren zamienny bądź wypłacając odszkodowanie?

6. Dlaczego do chwili obecnej jakikolwiek przedstawiciel rządu nie wystąpił

7. z oficjalnymi przeprosinami w stosunku do spadkobierców właścicieli za uciążliwości w związku z toczącym się od lat postępowaniem, które są szczególnie dotkliwe dla spadkobierców tych zasłużonych dla Polski rodzin?

 
Z poważaniem
/-/ Jerzy Polaczek
 
 
Źródło: jerzypolaczek.pl
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s