KNF wprowadza zarząd komisaryczny w SKOK Kopernik

 

Wczoraj, tj.8 sierpnia, Komisja Nadzoru Finansowego, na dodatkowym posiedzeniu, jednogłośnie podjęła decyzję (w głosowaniu brali udział: przewodniczący KNF – Andrzej Jakubiak i jego zastępcy: Wojciech Kwaśniak i Lesław Gajek oraz wice prezes NBP – Witold Koziński i przedstawiciel prezydenta RP – Jerzy Pruski) o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach.

Decyzja KNF wchodzi w życie dziś, tj. 9 sierpnia 2013 r.

 

– Państwowy nadzór KNF nad systemem SKOK sprawowany jest na podstawie ustawy o SKOK, która weszła w życie w dniu 27 października 2012 r. oraz jej nowelizacji, która obowiązuje od 12 czerwca 2013 r. – czytamy w komunikacie KNF. –  Działania KNF od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK. 

 

Pierwszy zarząd komisaryczny

 

SKOK Kopernik

W Ornontowicach zagotowało się po raz pierwszy prawie 5 lat temu. Wówczas do SKOK im. Mikołaja Kopernika zarząd komisaryczny próbowała wprowadzić Kasa Krajowa. Nie tylko się nie udało, ale doszło do przepychanek i siłowego przejęcia ornontowickiej Kasy Kopernik.

 

Kasa Krajowa, po przeprowadzeniu kontroli w ornontowickiej SKOK Kopernik uznała, że zarząd naruszały prawo i wprowadziła, jeszcze w grudniu 2008 roku, zarząd komisaryczny, jednocześnie – z mocy prawa – pozbywając się wszystkich członków zarządu Kasy i przejmując kontrolę nad całą spółdzielnią. Ale stary zarząd nie ustąpił. Zapanowała dwuwładza i chaos.

450 pracowników ornontowickiej Kasy obawiało się przede wszystkim zwolnień. Zapowiadał je i nawet zaczął już realizować komisarz. Proponował także niektórym przeniesienie z Ornontowic do innych miast. Według pracowników, miało to oznaczać de facto likwidację centrali. Twierdzili, że komisarz kieruje się polityką, a nie ekonomią.

Pracownicy, w obawie, że w siedzibie Kasy mogą być niszczone dokumenty, koczowali całymi dniami i nocami przed siedzibą spółki, a wraz z nimi część klientów, którzy zdeponowali tam swoje, niemałe często, pieniądze. Trwał konflikt między dwoma zarządami – wcześniej odwołanym i komisarycznym. Interweniowała policja, zjechali się dziennikarze radia, prasy, telewizji. Przedstawiciele Kasy Krajowej SKOK zapewniali, że pieniądze klientów są bezpieczne.

 

Część pracowników, po wprowadzeniu do SKOK Kopernik komisarza, pozakładała nawet zakładowe komórki związków zawodowych by walczyć o swoje stanowiska pracy. Do odstrzału miało iść aż 150 osób. Protesty trwały dniami i nocami. Zdenerwowani i zagubieni ludzie mówili wtedy, że próbują nie dopuścić do wynoszenia mienia Kasy i niszczenia dokumentów przez przebywających siedzibie ochroniarzy zatrudnionych przez komisarza. Doszło do rękoczynów, ktoś wszedł do siedziby Kasy przez okno…

Protesty przedstawicieli dawnego zarządu SKOK Kopernik i pracowników Kasy nie były bezpodstawne. Katowicki Sąd Okręgowy wydał bowiem 17 kwietnia 2009 roku postanowienie wstrzymujące uchwałę Kasy Krajowej SKOK z grudnia 2008 roku o ustanowieniu zarządcy komisarycznego. W oparciu o to właśnie postanowienie,19 kwietnia, protestujący zażądali od policjantów m.in. wyprowadzenia nielegalnie – ich zdaniem – przebywającej w siedzibie firmy ochrony. 

Wobec tego konfliktu, 20 kwietnia 2009 r. swoje stanowisko przedstawiła Kasa Krajowa SKOK.

– Oszczędności wszystkich klientów są bezpieczne i gwarantowane w całości przez cały system SKOK – wyjaśnił Andrzej Dunajski, rzecznik Kasy Krajowej SKOK i dodał: – W Ornontowicach ma miejsce próba opanowania budynku siedziby SKOK Kopernik przez „grupę osób nieuprawnionych”. 

Dunajski mówił również, że od kilku dni trwają negocjacje ze związkami dotyczące 150 pracowników ornontowickiej centrali SKOK Kopernik. 

– W SKOK Kopernik wprowadzane są zmiany mające zwiększyć sprzedaż i umożliwić wdrożenie nowych produktów, przy jednoczesnym rozwoju sieci oddziałów SKOK w centralnej i północnej części Polski – mówił Andrzej Dunajski. Klienci Kopernika mają też zyskać dostęp do usług finansowych, z których bez restrukturyzacji nie mogliby korzystać.

 

Komisarz z nadania KNF

 

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Kopernik KNF powołała posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – jak zapewnia Komisja w komunikacie – Pawła Pawłowskiego.

 

Pawłowski ma wzmocnić SKOK Kopernik poprzez zwiększenie siły kapitałowej, wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej.

 

Ustanowienie zarządcy komisarycznego, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149 z późn. zm.) oraz art. 74k ust. 3 w związku z art. 74k ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 z późn. zm.), nie wpływa na organizację i sposób działania Kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o SKOK. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK Kopernik, Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu Kasy zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów Kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie.

 

W mocy pozostają umowy łączące SKOK Kopernik z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami Kasy. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK Kopernik.

 

Zarządca komisaryczny został zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z KNF programu postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków Kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować realizacją programu oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą Kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych. Zarządcę komisarycznego ustanowiono na czas realizacji w Kasie programu postępowania naprawczego.

 

Źródło: 3obieg.pl, KNF, SKOK Kopernik

Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “KNF wprowadza zarząd komisaryczny w SKOK Kopernik

  1. Tak im się SKOK nie podoba , że muszą wprowadzić zarząd komisaryczny. A może chęć przejęcia kasy ze SKOKu . Zaś panu Pawlowi Pawłowskiemu należy się dobrze przyjrzeć.
    Podobno wybitny fachowiec w tych sprawach.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s