WGI – krótka historia kradzieży

W czwartek 12 wrześnie, w warszawskim Sądzie Okręgowym przy Solidarności 127, odbędzie się pierwsza rozprawa główna w sprawie karnej przeciwko zarządowi WGI Dom Maklerski SA. Na rozprawie ma zostać odczytany akt oskarżenia przeciwko zarządowi spółki WGI Dom Maklerski – Łukaszowi Kaczorowi, Andrzejowi Sarapatowi i Maciejowi Soporek. Są oskarżeni o malwersacje finansowe na kwotę ponad 320 mln zł.

Komunikat sądu do pokrzywdzonych w aferze WGI TUTAJ

Dzień wcześniej, 11 września, odbędą się dwa inne posiedzenia w odrębnych sprawach dotyczących afery WGI:

– posiedzenie w sprawie karnej przeciwko pracownikom Komisji Nadzoru Finansowego (KNF, dawniej KPWiG) oraz

– posiedzenie w sprawie karnej przeciwko zarządowi WGI Consulting sp. z o.o.

Poszkodowani przez WGI Dom Maklerski SA apelują by przychodzić na wszystkie rozprawy i posiedzenia dotyczące tej afery.

Poniżej znajdują się dokładne dane odnośnie najbliższych oraz przyszłych rozpraw i posiedzeń w najważniejszych sprawach karnych dotyczących afery WGI, a także przypomnienie jaki jest stan faktyczny w sprawie tej afery.

DOKŁADNE DANE DOTYCZĄCE ROZPRAW I POSIEDZEŃ:

 

1. Lista rozpraw do końca bieżącego roku w sprawie karnej przeciwko zarządowi WGI DM SA w Sadzie Okręgowym, al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, sygn. akt XII K 294/12, XII Wydział Karny:

– 12 września 2013r. o godz. 09:30 sala 230,

– 17 września 2013r. o godz. 9:30 sala 352,

– 08 października  2013r. o godz. 9:30 sala 348,

– 17 października  2013r. o godz.  9:30 sala 230,

– 22 października  2013r. o godz.  9:30 sala 230,

– 28 października  2013r. o godz.  9:30 sala 352,

– 15 listopada 2013r. o godz. 9:30 sala 218,

– 19 listopada 2013r. o godz. 9:30 sala 352,

– 21 listopada 2013r. o godz. 9:30 sala 226,

– 28 listopada 2013r. o godz. 9:30 sala 226,

– 02 grudnia 2013r. o godz. 9:30 sala 352,

– 06 grudnia 2013r. o godz. 9:30 sala 352,

– 09 grudnia 2013r. o godz. 9:30 sala 218,

– 16 grudnia 2013r. o godz. 9:30 sala 348

Pod adresami:

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/p/Komunikaty/4688310/zawiadomienie+o+terminie+i+miejscu+rozprawy+sy

oraz

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,79738.html?xx_announ=4688310&announcementTypeAlias=kom

zamieszczone było ogłoszenie: zawiadomienie Sądu Okręgowego o terminie i miejscu pierwszej rozprawy głównej, sygn. akt XII K 294/12, z podaniem pełnych imion i nazwisk oskarżonych oraz z pouczeniem pokrzywdzonych o ich prawach. Obecnie ten adres nie działa, a poszkodowani zastanawiają się dlaczego? Wcześniej zawiadomienie zostało opublikowane także w formie komunikatu prokuratury:

http://komunikaty.rp.pl/komunikaty/Komunikat/28214?d=all

oraz komunikat o umorzeniu śledztwa:

http://komunikaty.rp.pl/komunikaty/Komunikat/32196?d=all

Poszkodowani zgodnie twierdzą, że nie znają ani jednego byłego klienta WGI, który zostałby dzięki tym komunikatom poinformowany o toczących się sprawach. Klienci WGI dowiadywali się o istnieniu tych komunikatów pocztą pantoflową! Powiadamianie w ten sposób jest wiec całkowicie fikcyjne. Zdecydowana większość klientów poszkodowanych WGI, przez brak indywidualnego powiadomienia (choć prokuratura i sąd dysponują danymi klientów), w ogóle nie wie, że te rozprawy maja miejsce i jakie im przysługują uprawnienia.

2. Posiedzenie w sprawie karnej przeciwko pracownikom KNF / KPWiG, sygn.

akt V K 619/10, odbędzie się 11 września 2013r. (środa) o godz. 11.30 w sali 361, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82 (wejście od ul. Żurawiej), 00-517 Warszawa.

3. Pierwsze posiedzenie w sprawie karnej w trybie art. 349 kpk przeciwko zarządowi WGI Consulting, sygn. akt III K 604/12, odbędzie się 11 września 2013r. (środa) o godzinie 13:30 w sala 43, w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, budynek ,,C”, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.

STAN FAKTYCZNY:

12 września, po trwającym 7 lat śledztwie w sprawie afery WGI, w której ok. 1500 klientów straciło ponad 320 mln zł rusza proces karny przeciwko zarządowi WGI Dom Maklerski SA.

Dzień wcześniej, w oddzielnym postępowaniu, rozpocznie się sprawa karna przeciwko zarządowi WGI Consulting  – spółki córki (z niemal tym samym składem zarządu co WGI DM), przez która zarząd WGI wyprowadzał pieniądze klientów WGI DM poza kontrole organów nadzoru.

Kwota szkody – ponad 320 mln zł – stanowi sumę zgłoszonych wierzytelności w kat. III do masy upadłościowej WGI DM SA. Klienci WGI zgłaszali wierzytelności na podstawie ostatniej z comiesięcznie przesyłanych klientom przez WGI tzw. „Informacji o wartości rachunku” (z dnia 31.03.2006r.). Prokuratura natomiast nie uwzględniała „Informacji o wartości rachunku” w wyliczeniu szkody, lecz jedynie wpłaty i wypłaty bankowe dokonywane przez klientów WGI do WGI, a także od kwoty szkody prokuratura odjęła wartość wypłaconych rekompensat (ok. 30 mln zł) przez KDPW SA, w wyniku czego wartość szkody dla blisko 1200 klientów (tylu klientów WGI prokuratura zakwalifikowała jako pokrzywdzonych) wyliczonych przez prokuraturę wynosi blisko 250 mln zł. Wyliczenia prokuratury są jednak obarczone błędem (nie uwzględnienie „informacji o wartości rynku”) i nie zgadzają się z wyliczeniami przeprowadzonymi przez wielu klientów obliczających szkodę wg metodologii prokuratury.

Trzeba także dodać, że dzień po odebraniu licencji WGI DM czyli 5 kwietnia 2006 roku, KPWiG (poprzedniczka KNF) podawała, że WGI obsługiwało 1837 klientów (zob. http://www.parkiet.com/artykul/454997.html). Co się zatem stało z brakującą liczbą klientów?

Postępowanie upadłościowe WGI DM mogło się toczyć tylko dzięki zaliczkom wpłaconym na żądanie sądu przez poszkodowanych klientów WGI (!!!) do masy upadłości WGI DM w wysokości ok. 800 tys. zł, ponieważ w kasie spółki było tylko ok. 200 tys. zł. Mimo tego wpłacona przez klientów kwota okazała się niewystarczająca na ukończenie postepowania upadłościowego, które zostało ostatecznie umorzone dnia 03.02.2010 z powodu braku środków.

Postepowanie to przyniosło klientom WGI więcej szkody niż pożytku, ponieważ nie tylko nie otrzymali oni z masy upadłości WGI DM ani grosza, stracili wpłacone zaliczki na prowadzenie postępowania upadłościowego, to jeszcze syndyk, pod wpływem nacisków KDPW SA ustalił listę rekompensat na podstawie sfałszowanych przez zarząd WGI elektronicznych „dokumentów”, w wyniku czego wypłaty rekompensat pozostawały w całkowitym oderwaniu od środków zainwestowanych przez poszkodowanych klientów w WGI DM! Na skutek tego, zdecydowana większość (ok. 90 %) klientów WGI bezzasadnie otrzymało rekompensaty w znacznie zaniżonej wysokości lub nie otrzymało ich wcale. System rekompensat wcale się nie sprawdził ponieważ powinien był ochronić klientów WGI DM przed skutkami oszustw i błędów popełnianych przez spółkę, ale tego nie zrobił.

Pomimo, że spółka WGI SA i WGI DM SA (WGI SA to WGI DM przed przyznaniu licencji Domu Maklerskiego, po przyznaniu licencji nazwa zmieniona została na WGI DM) to ta sama spółka (ten sam numer KRS), prokuratura nie wiadomo dlaczego ograniczyła śledztwo tylko do okresu maklerskiego spółki i nakazała przebadać biegłym tylko okres maklerski! Świadczy to o tym, że prokuratorzy nie mają bladego pojęcia o funkcjonowaniu rynku, nie znają (!!!) Prawa handlowego, a co gorsza, są głusi na wszelkie uwagi merytoryczne dotyczące mechanizmów zastosowanych przez przestępców! W ten sposób działając, położą każdą sprawę. Chyba, że jest to zamierzone działanie, mające chronić – poprzez pozorowaną nieudolność organów ścigania – złodziei i oszustów.

Prokuratura nie ustaliła gdzie i w jaki sposób zniknęły pieniądze poszkodowanych klientów WGI (320 mln zł). A jak miała to zrobić skoro nie zrozumiała mechanizmu przestępstwa? Potwierdził to rzecznik prokuratury, pan Ślepokura http://www.rp.pl/artykul/963489.html

Pomimo tego, że prokuratura stwierdziła w akcie oskarżenia, że oskarżeni przelewali pieniądze klientów na własne, prywatne konta m.in. do banków w Szwajcarii, to jednak nie oskarżyła członków zarządu o oszustwo i przywłaszczenie mienia, a jedynie o niegospodarność że szkoda w wielkich rozmiarach!!!

Jaki był dalszy los pieniędzy przelanych na prywatne konta oskarżonych oraz los 6,6 mln USD i 4,15 mln USD przelanych do WGI Europe Ltd. w Wielkiej Brytanii? Tego też prokuratura nie ustaliła.

WYCIĄG Z KALENDARIUM NIEKTÓRYCH WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z WGI (USTALONY PRZEZ BIEGŁYCH W PROCESIE KARNYM) ORAZ INFORMACJE O POWIĄZANYCH SPÓŁKACH:

– 4 września 1998r. zawiązanie spółki Ramsed Sp. z o.o. właściciele Maciej Soporek i E. Dróżdż (ten od Interbrok, który obecnie odsiaduje wyrok za aferę Interbrok)

– 16 kwietnia 1999r. zmiana nazwy z Ramsed na WGI sp. z o.o. zarząd: Maciej Soporek, Łukasz Kaczor i A.R.

– 5 maja 1999r. sprzedaż udziałów przez E. Dróżdż

– 21 grudnia 2000r. przekształcenie WGI sp. z o.o. w WGI SA, zarząd: Maciej Sporek i Łukasz Kaczor

– 11 kwietnia 2001r. wpisanie do rejestru handlowego przekształcenia WGI sp. z o.o. w WGI SA

– 12 maja 2003r. SKS na wyspie Man założył spółkę Infinity Foundation Ltd. z kapitałem zakładowym 100 funtów

– 18 sierpnia 2003r. SKS założył WGI Europe Ltd. w Anglii.

– 27 lipca 2004r. powstało WGI TFI, jedynym właścicielem w dniu powołania było WGI SA (właściciel akcji WGI TFI o wartości 1.000.000 zł)

– 20 września 2004r. WGI SA otrzymało zgodę na zarządzanie portfelami inwestycyjnymi oraz prowadzenie rachunków instrumentów finansowych oraz pienieżnych, WGI SA rozpoczęła działalność jako dom maklerski.

– 25 lutego 2005r. WGI SA tworzy WGI Consulting Sp. z o.o. obejmując wszystkie udziały 50.000 zł

– 16 marca 2005r. WGI Consulting Sp. z o.o. otworzyła rachunek w Wachovia Securities i całość rachunku WGI SA została scedowana na WGI Consulting

– 22 kwietnia 2005r. zmiana nazwy z WGI SA na WGI DM SA zatwierdzona przez KRS

– 29 kwietnia 2005r. zaksięgowano cesję rachunku WGI DM SA w Wachovii na rzecz WGI Consulting, wartość rachunku wynosiła 83.567.009,32 zł

– 9 czerwca 2006r. Sąd Southern District w Nowym Jorku zablokował wszystkie aktywa spółki powierzone w zarzadzanie Wachovia Securities

Oprócz tego w skład grupy WGI wchodził WGI Financial z prezesem Barbarą Łukasiak. W sumie było 5 spółek z grupy WGI mających w nazwie WGI: WGI DM SA, WGI Consulting sp. z o.o., WGI TFI SA, WGI Financial sp. z o.o. i WGI Europe Ltd. z siedziba w Wielkiej Brytanii.

Barbara Łukasiak została skazana prawomocnym wyrokiem z dnia 9 czerwca 2008 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli, IV Wydział Karny, sygn. akt V K 1207/06 za to, że w okresie od dnia 04 marca 2005 roku do dnia 14 kwietnia 2005 roku w Warszawie, jako prezes WGI Financial, bez wymaganego zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (dziś jej rolę pełni KNF), wykonywała działalność polegającą na pośredniczeniu przy zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego, tj. o przestępstwo określone w art. 295 w zw. z art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 21 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

INNE SPOLKI POWIAZANE OSOBOWO LUB KAPITALOWO Z WGI:

1. RML Development Inc. Delaware 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808

2. MLR Development Inc. Delaware 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808

3. WGI Property Inc. (członek zarządu Maciej Soporek powiedział syndykowi WGI Consulting, że ok. 12,5 mln dolarów zostało przelane do tej spółki, ale nigdy jej nie odnaleziono).

Nazwa tych spółek najwyraźniej pochodzi od pierwszych liter imion udziałowców (Roman, Maciej, Łukasz = RML i MLR).

Firma TWS – tradewallstreet.com –  gdy rozpoczęła się afera WGI (w tym osobiście Barbara Łukasiak, prezes WGI Financial) zachęcała klientów WGI do przeniesienia tam swoich aktywów. Barbara Łukasiak miała tam nawet swój adres e-mail (dane jakie podawała klientom WGI w roku wybuchu afery): telefon 501 104 780, e-maile: mailto:barbara@tradewallstreet.com i mailto:latchorzew@runbox.com. Wkontaktach z dziennikarzami posługiwała się także prostą wizytówką WGI Financial:

DSC_0239

WĄTEK AMERYKAŃSKI:

Niedawno firma TWS oraz jej prezes Roman Śledziejowski zbankrutowali (Śledziejowski jest też oskarżony o fałszowanie wyciągów bankowych; informacje na ten temat dostępne są w internecie na stronach amerykańskich i polskich np. http://media.wp.pl/kat,1022939,wid,8373464,wiadomosc.html?ticaid=11146d). Śledziejowski był maklerem w Wachovii odpowiedzialnym za inwestycje WGI i nadzór nad rachunkami WGI. Założył, wspólnie z członkami zarządu WGI, Maciejem Soporkiem i Łukaszem Kaczorem, spółki RML Development Inc. i MRL Development Inc. Wkrótce po wybuchu afery WGI Roman Śledziejowski stał się ich jedynym prezesem. W spółki te, bez wiedzy klientów, WGI inwestowano pieniądze wpłacone właśnie przez klientów WGI. Istniała też bliżej nieokreślona spółka SKS na Cyprze. WGI DM namawiała niektórych swoich większych klientów (tuż przed wybuchem afery), by tam właśnie (do SKS) przenieśli swoje inwestycje. Ale różnych spółek i spółeczek było jeszcze więcej. Niektóre są wymienione w tabelce tutaj:

http://www.skarbiec.biz/domy-maklerskie/syndykat.htm

http://www.skarbiec.biz/domy-maklerskie/warszawska.htm

jak np. Warszawska Grupa Rozrywkowa s.c., Warszawska Grupa Medialna s.c., Warszawską Grupa Prasowa s.c.

WAŻNIEJSZE ARTYKUŁY PRASOWE O WGI Z 2013 I 2012 ROKU DOSTĘPNE PRZEZ INTERNET:

http://www.uwazamrze.pl/artykul/723778,1015124-Bezkarna-malwersacja.html (obszerny artykuł, ale płatny)

http://www.ekonomia24.pl/artykul/706160,986462-Miliony-WGI-wyparowuja.html

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,12400370,Ostrzegali_rzad_przed_Amber_Gold__Zobacz__jaka_dostali.html

http://bi.gazeta.pl/im/3/12413/m12413303,PISMO.pdf

http://www.rp.pl/artykul/933693.html

http://www.rp.pl/artykul/963489.html

http://wiadomosci.wp.pl/kat,36474,title,Final-gigantycznej-afery-stana-przed-sadem-za-przywlaszczenie-316-mln-zl,wid,14974647,wiadomosc.html?ticaid=1101fa

http://www.ekonomia24.pl/artykul/705501,953895-WGI-kontra-KNF.html

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,13348833,Opulentia_bankrutuje__Sprzedawali_wysoko_oprocentowane.html

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,13345194,Opulentia___spolka_z_listy_ostrzezen_KNF_zlozyla_wniosek.html

W planach: publikacja dokumentów, w tym ksiąg WGI DM oraz sylwetki osób powiązanych z WGI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s