Deklaracja Ludzkiej Suwerenności

 

Przeleżała w szufladzie mojego biurka niemal 4 lata. Przyniósł ją do redakcji mężczyzna, którego wszyscy słuchaliśmy z otwartymi buziami nie wierząc, że to się dzieje na prawdę. Opowiadał o siłach pozaziemskich, ingerencji w życie Ludzi Ziemi oraz długiej historii wizyt pozaziemskich cywilizacji. Gdy wyszedł byłam skonsternowana. Nie wiedziałam czy śmiać się, czy współczuć mojemu gościowi. Deklaracja powędrowała do szuflady i z pewnością nie wróciłabym do niej nigdy, gdyby nie przypadek.

 

353824767967722

 

Kilka dni temu podszedł do mnie na ulicy człowiek, na pierwszy rzut oka starszy, bezdomny i brudny, ale gdy mu się przyjrzałam zobaczyłam młode oczy. Jego niechlujny wygląd musiał być efektem jego nikłej dbałości o doczesność. Krzyknął „zatrzymaj się!”, a chwilę potem dodał „ujawnij program hybrydyzacji istot pozaziemskich”. Nie pozwolił zrobić sobie zdjęcia bo – jak twierdził – naraziłby mnie na niepotrzebne niebezpieczeństwo.

 

Może coś przeoczyłam? Jakieś istoty pozaziemskie albo ich bazy i statki kosmiczne? Może Man in Black błysnęli mi w oczy? Nie wiem.

Młody człowiek od hybrydyzacji istot i mężczyzna w średnim wieku od Deklaracji Ludzkiej Suwerenności albo palą to samo zioło, albo leczą się u tego samego znachora, albo spędzili wakacje na tym samym statku kosmicznym ponieważ bezsprzecznie posługują się wspólnym systemem pojęć. A ja odstaję.

Odkopałam zatem tę nieszczęsną Deklarację i co więcej odnalazłam również, co wcale nie było trudne, stronę internetową Grupy Roboczej na rzecz Ludzkiej Suwerenności (Human Sovereignty Working Group) by jeszcze raz przestudiować treść i przyznać się do ignorancji lub oddać hołd mojemu sceptycyzmowi.

Zapraszam do lektury i uprzedzam to może być niezwykle ciekawe doświadczenie.

 

 

Deklaracja Suwerenności Ludzkości
w odniesieniu do kontaktów z pozaziemskimi narodami i siłami
 
My, Ziemianie, przesyłamy pozdrowienia dla wszystkich ras z Większej Społeczności całego Uniwersum. Chylimy też czoła przed dziedzictwem Stwórcy całego Wszechświata – tym widzialnym i tym niewidzialnym. Uznajemy Ziemię jako Planetę Genesis – Planetę Pochodzenia Ludzkości, nasz dom we wszechświecie i nasze uświęcone dziedzictwo. Podejmujemy więc zobowiązanie, by wspierać i chronić Ziemię dla następnych pokoleń. Wzywamy też całą ludzkość, by odnosiła się do wszelkich ras sprawiedliwie i z mądrością – zarówno tu, na Ziemi, jak i w całym Wszechświecie.

Podstawowe Prawa
 
My, Ziemianie, uznajemy wolność jako potrzebę uniwersalną. Tak więc widzimy wszystkie istoty we wszystkich światach jako jednakie, oraz obdarzone przez Stwórcę niezbywalnymi świętymi prawami. Pierwsze z nich stanowi, że każda rasa ma prawo do wolnego życia na swojej Planecie Pochodzenia, swojej ojczystej krainie; że mamy prawo do samostanowienia, do bycia samowystarczalnym i do kreatywnej ekspresji; że mamy prawo do życia bez form zewnętrznego ucisku; możemy podążać w swoim życiu za wyższym celem i za wyższym wołaniem, którym Stwórca obdarzył wszystkich.
 
Stając przed Większą Społecznością całego Wszechświata my, Ziemianie, wygłaszamy te fundamentalne prawa, które dotyczą nas i naszej Ojczyzny, jak też określamy niektóre prawa pochodne, które wynikają z tych praw podstawowych, a więc:
 
Prawo suwerenności – ludzie Ziemi mają prawo do samodzielnego i niezależnego zarządzania sobą – nie jesteśmy przedmiotem zależności od żadnego innego autorytetu; żadna siła pozaziemska nie ma prawa naruszyć naszego prawa suwerenności ani też go zawiesić w żadnej formie.
 
Prawo planetarnej nietykalności – nasza Planeta Pochodzenia, Ziemia, nie może być celem żadnych pochodzących z zewnątrz interwencji, narzucania nam czegokolwiek, czy też wpływania na nas, bądź też innych form eksploatacji – zarówno na poziomie mentalnym, jak i fizycznym. Żadna siła pozaziemska nie ma prawa zbliżania się do nas czy też zajmowania bliskich nam orbit ani też lądowania na Ziemi, chyba że będzie to zachowanie jawne będące poprzedzone udzieleniem zgody na taki kontakt przez Ludzi Ziemi – zgody opartej na demokratycznych narzędziach jej wyrażania.
 
Prawo nietykalności materiału biologicznego oraz genetycznego – żadna pozaziemska siła nie ma prawa pobierać, posiadać oraz manipulować ludzką materią – biologiczną oraz genetyczną – do żadnych celów, jakiekolwiek by one nie były.
 
Prawo zamieszkania – jako rdzenni mieszkańcy jedynej znanej nam zamieszkałej planety naszego Układu Słonecznego uznajemy nasz Układ Słoneczny jako naszą strefę wpływów. Tak więc żadne pozaziemskie bazy nie mogą być zakładane na orbicie Ziemi ani na jej księżycu i satelitach, ani też na żadnych innych planetach Układu Słonecznego – chyba że będzie na to wyrażone przyzwolenie mieszkańców Ziemi.
 
Prawo  pokojowej nawigacji – nadajemy sobie prawo do podróży i eksploracji w obrębie naszego Układu Słonecznego bez żadnych ograniczeń ze strony sił pozaziemskich oraz dajemy sobie prawo odmowy prawa ingerencji w nasz Układ Słoneczny innym pozaziemskim siłom.
 
My, Ziemianie, uznajemy naszą odpowiedzialność i prawo do działania w zgodzie w tymi podstawowymi prawami, a także prawo do ich obrony; jesteśmy też gotowi udzielić pomocy oraz odebrać pomoc potrzebną, by prawa te były respektowane. W przypadku konfliktu z siłą pozaziemską wszelkie ciężary oraz kwestia udowodnienia swojej niewinności spadają na stronę, która nie jest rdzennym mieszkańcem Ziemi.
 
Ocena sytuacji
 
Jeżeli w drodze ewolucji zajdzie konieczność zjednoczenia się ludności całej planety, by przezwyciężyć konflikty i różnice, które doprowadziły do jej rozdzielenia, a zarazem dołączymy jako oddzielna i równa innym cywilizacja do grona potencjału Uniwersum, oczekujemy, że nasza suwerenność będzie uszanowana, czemu zostanie dany wyraz poprzez stosowną deklarację, która wyjaśni naturę dotychczasowych działań w stosunku do nas.
 
Chociaż Ziemia ma za sobą długą historię wizyt innych pozaziemskich cywilizacji, to sytuacja obecna doprowadziła do tego, że Ludzie Ziemi cierpią na skutek globalnej pozaziemskiej interwencji w ich ludzkie sprawy. Owa interwencja jest realizowana za pomocą strategii zwodzenia, manipulacji oraz wykorzystania, której celem jest kontrola ludzkości – co z kolei doprowadzi ludzi do utraty wolności oraz zdolności do samostanowienia. I jest świętym prawem i obowiązkiem ludzkości stawić opór i odeprzeć tę pozaziemską interwencję, ogłosić swoją suwerenność i stanąć w jej obronie, jak i w obronie wolności i niezależności od wszelkich sił pozaziemskich.
 
Prosimy o rozwagę tych, którym w Większej Społeczności kwestia wolności leży na sercu, poniższej listy naruszenia naszych praw:
  •   Interweniujące siły pozaziemskie odmówiły ujawnienia swoich intencji oraz natury ich działań na Ziemi i wokół niej. Ta pozaziemska obecność jest tajna, ukryta, nie zaproszona, oraz niezaakceptowana przez mieszkańców Ziemi. Te siły pozaziemskie ukrywają swoje dane identyfikacyjne, wiążące ich polityczne oraz ekonomiczne sojusze i związki oraz stojących za nimi przedstawicielami władzy, której służą.
  •   Staje się coraz wyraźniejsze – na podstawie ich własnych działań – że owe pozaziemskie siły są nastawione na wykorzystywanie Ziemi, jej zasobów i jej mieszkańców, a także są zaangażowane w stały program kolonizacji ludzkości jako państwa z poddanymi sobie klientami, którym zarządzają agenci tychże sił pozaziemskich. Celem tej pozaziemskiej okupacji i interwencji jest komercyjny zysk, ekonomiczna potęga oraz strategiczne korzyści, które daje ten świat w relacji z innymi światami.
  •   Działania sił pozaziemskich wielokrotnie bezkarnie łamały narodowe i międzynarodowe prawa mieszkańców Ziemi. Te akty trwają do dnia dzisiejszego, a składają się na nie naruszenie przestrzeni powietrznej, abdukcje i zabieranie ludzi bez ich zgody, morderstwa, gwałty, tortury, nadużycia seksualne, krzyżowanie się z ludźmi, okrutne eksperymenty, kradzież i handel ludzkim materiałem biologicznym oraz genetycznym, także, kradzież i handel zasobami Ziemi, ukrywanie faktów wpływania na ludzką kondycję mentalną i psychiczną, kaleczenie zwierząt i ludzi, co więcej, także majstrowanie przy sposobach dezaktywacji militarnych systemów obronnych oraz ukryta infiltracja całego ludzkiego społeczeństwa.
  •   Pozaziemskie siły wynegocjowały w trybie tajnym traktaty i umowy z wybranymi jednostkami i z grupami ludzi na Ziemi, bez informowania o tym ludzi i bez ich zgody na takie działania.
  •   Siły pozaziemskie systematycznie starają się zwieść ludzi i przekonać ich do siebie rozbudzając fałszywe nadzieje oraz obiecując bogactwo, moc i opiekę, uratowanie planety przed katastrofą, członkowstwo w “galaktycznej federacji” oraz duchowe zbawienie oraz oświecenie.
  •   Siły pozaziemskie wykorzystały konflikty ludzkie jątrząc w nich po to, by osiągnąć swoje cele.
  •   Siły pozaziemskie odebrały moc ludziom, skłaniając nas do wiary w to, że jedynie dzięki ich pomocy oraz dostępowi do ich technologii będziemy w stanie przetrwać, co spowodowało kompletne uzależnienie od nich samych oraz zanegowanie naszej własnej mocy i umiejętności, byśmy przetrwali.

Żądania i Deklaracje

 

W związku z powyższym my, Ludzie Ziemi, deklarujemy niniejszym, że wszelkie zawarte w przeszłości traktaty pomiędzy ludzkim rządem, grupą czy też pojedynczymi osobami oraz istotami pozaziemskimi muszą być niezwłocznie anulowane, unieważnione i definitywnie zawieszone. Żądamy też, by wszystkie te zawarte uprzednio umowy i traktaty zostały upublicznione. Jakikolwiek przyszły traktat lub umowa pomiędzy ludzkimi rządami, grupami czy też pojedynczymi osobami oraz istotami pozaziemskimi muszą być negocjowane wyłącznie pod warunkiem zgody na to ze strony Ludzi Ziemi, która musiałaby być publicznie i otwarcie wyrażona przez międzynarodowe demokratycznie wybrane gremium, które reprezentować będzie narody i Ludzi Ziemi.

 

Żądamy, by wszystkie siły pozaziemskie wstrzymały swoje wszystkie operacje oraz działania, a także opuściły Ziemię oraz jej otoczenie, włączywszy w to Słońce, ziemski Księżyc i wszystkie planety naszego Układu Słonecznego. Dotyczy to także opuszczenia wszelkich naturalnych oraz sztucznych satelitów oraz całej przestrzeni w obrębie Układu Słonecznego.

 

Żądamy, by wszystkie organizacje istot pozaziemskich, które ustanowiły swoje bazy i obszar działania na Ziemi, Księżycu oraz gdziekolwiek indziej w Układzie Słonecznym, rozebrały te bazy oraz w pełni ujawniły charakter ich działalności.

 

Następnie żądamy, by wszystkie żyjące ludzkie istoty, które są obecnie pod nadzorem istot pozaziemskich, zostały przywrócone z powrotem w pełnym zdrowiu; domagamy się ujawnienia pełnej liczby ludzi, którzy zostali zatrzymani i przetrzymywani przez istoty pozaziemskie, włączywszy w to tych, którzy zginęli w niewoli. Ponadto domagamy się, by wszelki ludzki biologiczny i genetyczny materiał, pobrany od kogokolwiek został skatalogowany oraz zniszczony, zaś jego planowane przeznaczenie ma zostać ujawnione. Jakiekolwiek implanty zainstalowane w ciałach żyjących ludzi muszą być zidentyfikowane tak, by mogły być bezpiecznie usunięte.

 

Żądamy pełnego publicznego ujawnienia celu oraz szczegółów programu hybrydyzacji istot pozaziemskich, włączywszy w to wskazanie miejsca ich przebywania, tożsamości oraz wszelkich form aktywności żyjących istot hybrydowych ludzko/pozaziemskich – czy to na Ziemi czy gdziekolwiek indziej.

 

Oświadczamy też wobec całego Uniwersum,  że począwszy od chwili obecnej istoty pozaziemskie mogą wkroczyć na teren Układu Słonecznego, zbliżyć się do Ziemi, przekraczać nasze niebo czy też lądować na ziemi bądź w naszych wodach pod warunkiem jasnego wyrażenia takowej zgody przez Ludzi Ziemi.

 

Tym samym uroczyście deklarujemy, że Ludzie Ziemi pozostaną wolnymi i niezależnymi istotami; że wszyscy ludzie zostają niniejszym zwolnieni od wszelkich zobowiązań wobec sił pozaziemskich, że wszelkie ekonomiczne i polityczne powiązania pomiędzy nimi i Ludźmi Ziemi zostają niniejszym unieważnione; że jako suwerenna i wolna rasa w Większej Wspólnocie Wszechświata przejmujemy wszelkie uprawnienia w obrębie Układu Słonecznego, by ustanowić pokój, zakończyć wojny, podpisać sojusze alianckie, ustanowić handel oraz przedsięwziąć wszelki potrzebne działania, które mogą i powinny być prowadzone przez suwerenną rasę z poszanowaniem prawa i zasad etycznych.

 

Postanowienia Końcowe

 

Niechaj będzie jasne, że formułując niniejszą Deklarację Suwerenności my, Ludzie Ziemi, określamy naszą przyszłość oraz przeznaczenie jako wolnej rasy w obrębie Większej Społeczności inteligentnego życia. Rozpoznajemy siebie, jako cząstkę Większej Społeczności oraz swoje ponadczasowe przeznaczenie, by spotkać się z wieloma różnymi rasami spoza naszego świata.

 

Zwracając się do nich wszystkich niniejszym deklarujemy, że naszą intencją nie jest podbój ani dominacja w przestrzeni. Stwierdzamy też, że wszelki prawa i przywileje, które określamy dla siebie, powinny też być udziałem wszystkich ras z którymi przyjdzie nam się spotkać.

 

Ogłaszając Deklarację Ludzkiej Suwerenności proklamujemy nasze prawa, naszą odpowiedzialność oraz przywileje – jako wolna rasa – byśmy mogli osiągnąć większą jedność, pokój oraz współpracę w obrębie ludzkiej społeczności i to bez niechcianej czy też nieuzasadnionej interwencji oraz nacisków ze strony jakiejkolwiek nacji lub sił z Większej Społeczności. Deklarujemy to jako wyraz naszego Boskiego Prawa oraz godnej intencji wobec rodziny ludzkiej oraz wszelkich innych ras, którym wolność leży na sercu.

 

 

Niniejsza Deklaracja Ludzkiej Suwerenności została opracowana przez Human Sovereignty Working Group (Grupa Robocza na rzecz Ludzkiej Suwerenności) sieć osób, które są oddane sprawie przetrwania ludzkości oraz wzmocnienia ludzkiej suwerenności, wolności i samostanowienia w u progu naszego przystąpienia do Większej Społeczności inteligentnego życia.

 

Tekst deklaracji w 8 językach dostępny jest na stronie humansovereignty.org 

 

4 uwagi do wpisu “Deklaracja Ludzkiej Suwerenności

  1. Lata 80-te byłem taksówkarzem. Jechałem z żoną z Gdańska do Kwidzyna. Między Malborkiem a Sztumem jest przejazd kolejowy. Przed tym przejazdem po prawej stronie są pola. Jedziemy samochodem i widzę po prawej stronie na tym polu w odległości kilkudziesięciu metrów świetlistą czerwoną kulę średnicy kilkunastu może kilkudziesięciu metrów. To takie przytłumione czerwone światło jak z mlecznej słabej żarówki. Jadę i widzę to i żadnej reakcji, żadnego lęku, zdziwienia. Nic, po prostu widzę. Żona siedzi obok i tak samo, żadnej reakcji mimo że to widzi i jest strachliwa. Jadę i czas jakby zwalniał, zatrzymywał się…..przerwa… po jakimś czasie znowu zaczynam jakby wracać i jechać, Jedziemy dalej obok siebie jakby nic się nie stało. Normalnie spokojnie, bez słów. Mija parę lat. W telewizji mówią że w latach 80-tych było dużo różnych informacji z różnych rejonów Polski. Wołam żonę. Zobacz, pamiętasz jak jechaliśmy, to było wtedy w tym czasie, mówią o takich przypadkach. Żona tak ale nie chcę tego oglądać i mówić o tym. Potem jeszcze tylko ją przekonałem do krótkiej rozmowy na ten temat. Wszystko dokładnie tak samo wyglądało z jej strony. Ale prosiła żeby nie wracać bo jest wrażliwa na takie sprawy i się ich boi.

  2. Korekta. … W telewizji mówią, że w latach 80-tych było dużo różnych informacji o UFO z różnych rejonów Polski.

  3. To jest deklaracja poddanstwa. Dla podswiadomosci slowo NIE jest to pustka.Czyli w deklaracji …”nie zgadzam sie…” podswiadomosc koduje ;”..zgadzam sie ….”.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s