Upadł SKOK Polska z Warszawy

 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał dziś, tj. 13 kwietnia postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Polska w Warszawie (SKOK Polska). 

z18988279Q,SKOK--Kasa-Polska
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił (sygnatura akt  X GU 243/16), że zostały spełnione pozytywne ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa SKOK Polska nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. Jednocześnie w ocenie Sądu nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zgodnie z postanowieniem Sądu, wierzyciele SKOK Polska będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego – komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Przypomnijmy, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność SKOK Polska już 25 lutego 2016 r. i tego samego dnia wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej Kasy.

A było to tak

29 lipca 2015 r. KNF ustanowiła w SKOK Polska zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Raport z badania informacji finansowej wpłynął do KNF w lutym 2016 r. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, że SKOK Polska wykazywała na dzień 28 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 80,9 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 58,14%, co oznacza głęboką niewypłacalność.

Zarządca komisaryczny ujawnił, że dokonane przez poprzedni zarząd wyceny spółek będących w posiadaniu SKOK Polska były zawyżone, a wartość udziałów tych spółek w bilansie SKOK Polska została skorygowana w dół z 43,7 mln zł do 8,8 mln zł.

27 stycznia tego roku Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (Kasa Krajowa) poinformowała SKOK Polska i KNF, że obowiązek określony w art. 74c ust. 2 ustawy o SKOK wypełniła pismem z dnia 28 maja 2015 r. przekazując informację o odmowie udzielenia pomocy. Dodatkowo, 16 lutego 2016 r., zarząd Kasy Krajowej, w odpowiedzi na nowy wniosek zarządcy komisarycznego SKOK Polska z dnia 1 lutego 2016 r., podjął uchwałę o odmowie udzielenia SKOK Polska pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Polska. Tyle w kwestii pomocy wzajemnej pomocy Kasom.

 

Ale to nie wszystko. 9 lutego tego roku, KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Polska w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Mogę zatem wyciągnąć wniosek – pochopny? – że potężny SKOK Stefczyka również nie miał takiej mocy sprawczej w owym czasie. Z niecierpliwością czekam na szczegółowe dane o kondycji SKOK Stefczyka.

Jednocześnie KNF wszczęła postępowanie administracyjne na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o SKOK, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK Polska przez bank. I tak sobie Komisja czekała do 23 lutego na zgłoszenia banków zainteresowanych przejęciem SKOK Polska. I się nie doczekała. Nie zgłosił się żaden bank.

Według najnowszej sprawozdawczości, na dzień 31 grudnia 2015 r., SKOK Polska posiadała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 92 mln zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości (-) 46,2 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości (-) 65,9 mln zł (dane KNF). Aktualnie depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,8 tys. członków SKOK Polska wynoszą 172,9 mln zł.

Te i inne poważne nieprawidłowości ujawnione przez zarządcę komisarycznego i UKNF w działalności poprzednich władz SKOK Polska przed ustanowieniem w spółdzielczej kasie zarządcy komisarycznego stały się podstawą do zawiadomienia Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przestępstw (sygnatura akt AP VI Ds. 86/15).

Podsumowując. Wcześniejsze władze SKOK Polska wydrenowały Kasę do tego stopnia, że się przewróciła. Swoje 3 grosze dołożyła Krajowa SKOK, która nawet nie starała się pomóc upadającej Kasie. Nawet banki wzgardziły bazą blisko 16 tys. klientów, którzy uwierzyli SKOK Polska zostawiając pod jej zarządem aż 172,9 mln zł.

Jedynym rozwiązaniem stało się więc zawieszenie działalności SKOK Polska (w styczniu) i wystąpienie do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Źródło: KNF

Reklamy

3 uwagi do wpisu “Upadł SKOK Polska z Warszawy

 1. Oficjalny komunikat Rzecznika Krajowej SKOK:
  Szanowni Państwo,
  W związku z ogłoszeniem przez Sąd Rejonowy w Warszawie postanowienia o upadłości SKOK Polska, Krajowa SKOK pragnie przypomnieć swoje stanowisko, że zawieszenie działalności SKOK Polska przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego br., wskazywało na całkowitą bezskuteczność działań podejmowanych przez zarządcę komisarycznego powołanego przez KNF, który nie opracował programu postępowania naprawczego i nie podjął działań restrukturyzacyjnych SKOK Polska. Kasa Krajowa występowała do Przewodniczącego Andrzeja Jakubiaka o zmianę zarządcy wskazując na istotne ryzyka związane z działaniami osoby powołanej przez Komisję na to stanowisko. Niestety, Przewodniczący Jakubiak nie przychylił się do tego wniosku.

  W imieniu Zarządu Krajowej SKOK
  Z poważaniem
  Andrzej Dunajski
  Rzecznik prasowy
  Krajowej SKOK

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s