Od lipca łatwiej obudzić „śpiocha”

1 lipca weszła w życie nowelizacja prawa bankowego i Ustawy o SKOK w zakresie tzw. śpiochów, czyli „uśpionych” rachunków, które wciąż są, trwają, mają jakieś saldo, ale ich właściciele zapomnieli o nich lub… zmarli.

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) na potrzeby budzenia „śpiochów” uruchomiła Centralną informację, która pozwoli dowiedzieć się, czy w jakimś banku lub SKOK-u znajdują się pieniądze, do których zapominalscy lub spadkobiercy mają prawo.

Po Wiedniu oprowadzi cię… bezdomny

Wiedeń przywitał mnie Mozartem, jak chyba wszystkich. Gdzie się nie odwróciłam, w oczy spoglądał mi Wolfgang Amadeusz – jak nie z opakowań pralinek, to z kubeczków, długopisów, lnianych siatek, widokówek, ulotek, innych pamiątek i gadżetów… Ale Mozart, choć uwielbiam go słuchać, zmęczył mnie tak bardzo, że poczułam do Wiednia coś na kształt zniechęcenia bo nie tego się spodziewałam. Tak było 9 lat temu, gdy po raz pierwszy odwiedziłam Wiedeń. Tymczasem dziś…

Kalifat Europa

Jeśli prawo kraju, w którym żyją muzułmanie jest islamskie, to muzułmanie przestrzegają tego prawa. Jeśli to prawo nie jest islamskie, dobry muzułmanin może, a nawet powinien je lekceważyć, nie przestrzegać tego prawa, wysłać jego przedstawicieli do diabła, co w ustach dobrego muzułmanina jest najgorszym przekleństwem. A skoro my, Europejczycy jesteśmy niewiernymi i obłudnikami też jesteśmy, zatem dobry muzułmanin powinien nami pogardzać. I pogardza. Dobry muzułmanin może bić, niszczyć, kraść, mordować, użynać łby, gwałcić i poniżać. I to właśnie dobry muzułmanin skrupulatnie czyni.

Księga wieczysta – jak czytać, żeby nie dać się oszukać sprzedającemu

Nową wartość z punktu widzenia zabezpieczenia praw nabywcy wnosi od 01 lipca 2016 roku nowelizacja wprowadzająca zmiany w zakresie trybu i terminu przesłania wniosków wieczystoksięgowych do elektronicznych ksiąg wieczystych. Od tego momentu notariusz będzie wysyłał w imieniu wnioskodawców wniosek o wpis w księdze wieczystej w systemie teleinformatycznym tego samego dnia, w którym został sporządzony akt notarialny i wzmianka o wpłynięciu wniosku będzie odzwierciedlana w treści księgi wieczystej. Wzmocni to niewątpliwie poczucie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

Oświadczam, że się poddaję… egzekucji

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest już niemal standardem w bankach i instytucjach pożyczkowych. Ale jest jeszcze inne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, podpisywane w obecności notariusza, w uproszczeniu będące odpowiednikiem wyroku sądu i skracające całą procedurę dochodzenia należności. Co to takiego?
Mowa o oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 4-6 kpc. Takie oświadczenie to jedna z form zabezpieczenia wierzytelności. Dłużnik w oświadczeniu zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty lub wydania określonej rzeczy (np. nieruchomości, samochodu itd.). Oświadczenie zastępuje wyrok sądu i stanowi uproszczoną, tańszą i przede wszystkim krótszą formę egzekwowania należności.