O mnie

Małgorzata Pietkun

Małgorzata Pietkun, dziennikarz ekonomiczny i śledczy z wieloletnim doświadczeniem. Członek założyciel Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, bankowiec z wykształcenia, z bogatym doświadczeniem w tej branży. Doskonale znająca rynek bankowy i parabankowy, oraz rynek wierzytelności i rynek długu. Swobodnie porusza się w tematyce dotyczącej inwestycji kapitałowych i walutowych.

Kiedy na polskim rynku zaczęły się nieśmiało pojawiać produkty finansowe dla seniorów, wyspecjalizowała się w tematyce „ekonomii starości”. Publikowała artykuły o tematyce ubezpieczeń społecznych i emerytalnych, a także o produktach finansowych dedykowanych seniorom, w tym umowach dożywocia oraz reverse mortgage. Prowadziła szereg szkoleń i wykładów dla seniorów o tematyce finansowej, ucząc między innymi jak nie pozwolić się oszukać i okraść.

W 2005 roku została członkiem redakcji Gazety Bankowej, w której zajmowała się m.in. międzynarodowymi rynkami finansowymi, fuzjami banków, mechanizmami działania rynków finansowych w tym rynków wierzytelności w Europie oraz śledzeniem i ujawnianiem afer finansowych. Prowadziła najstarsze i największe w Polsce konkursy, m.in. „Bankowiec Roku” i  „Najlepsze Banki„, rozwijając ich formułę i powiększając konkursy o kolejne podmioty rynku finansowego. Jest autorem pierwszego i jak dotąd jedynego konkursu „Franczyzodawca roku” dla banków rozwijających się poprzez sieci agencyjne i franczyzowe. Z Gazetą Bankową związana była do 2011 roku. Wielokrotnie współpracowała w tym czasie – jako dziennikarz ze specjalistycznego magazynu – z pismami o tematyce gospodarczej, handlowej, hotelarskiej, a także rolniczej, brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, oraz prowadziła stały cykl programów w TV Biznes poświęcony głównie bankowości i rynkowi wierzytelności.

W 2010 roku, na prośbę prezesa wydawnictwa Boston Media, podjęła się redagowania magazynu Business Growth będącego dodatkiem do dziennika Rzeczpospolita. Z wydawnictwem współpracowała także przy redagowaniu innym magazynów dystrybuowanych z „Rzeczpospolitą”.

W 2011 roku stworzyła autorski serwis Va Banque, poświęcony bankom i rynkom finansowym. Misją Va Banque była m.in. edukacja finansowa i wsparcie osób wykluczonych społeczni i finansowo ze społeczeństwa.

Od lat współpracuje z kancelariami prawnymi, firmami windykacyjnymi i kancelariami komorniczymi, pomagając osobom zadłużonym uzyskać bezpłatne wsparcie prawnicze, naprawiać budżety domowe oraz wychodzić z długów.

Prywatnie

Fotografik, żeglarz i mama trójki dzieci. Niezwiązana z żadną opcją polityczną.

Kontakt