Boże chroń Królową!

Wzrost gospodarczy na poziomie 0,4% rok do roku – to szacunki GUS za I kwartał 2013 roku. 14,3% to natomiast, wg. danych GUS, bezrobocie w Polsce w marcu 2013. Procent jest może mało czytelny, zatem inaczej: w marcu 2013 roku w Polsce było ponad 2 314 500 bezrobotnych i tylko 40 800 ofert pracy dla nich. Na przełomie…

Kto zajmie miejsce Tuska?

Przyznam, że kiedy jeszcze całkiem zaspana zasiadłam do przeglądu internetu w poszukiwaniu nowinek, omal nie krzyknęłam z radości. „Tej nocy możesz zająć miejsce premiera” – przeczytałam i w pierwszej myśli nakreśliłam sobie obraz zwalnianego Tuska. Potem nadeszło przebudzenie. Nie ma tak lekko. To tylko noc muzeów. W sobotę, 18 maja, Kancelaria Premiera otworzy drzwi i…