Copyright trolling, czyli jak naciągnąć łosia

Copyright trolling, czyli masowa wysyłka propozycji ugodowych, dotknął tysięcy osób w Polsce. Każda z nich była wzywana do zapłaty od kilkuset do kilku tysięcy złotych za naruszenie praw, ale nie jest jasne jakich praw i czyich praw, ponieważ nie wszystkim zaatakowanym udałoby się udowodnić takie naruszenie przed sądem. Ale w tym procederze nie chodzi o to czy adresat ugody złamał jakieś prawo, skrzywdził kogoś czy nie, chodzi jedynie o to by… zapłacił. Najlepiej od razu i bez gadania.

300 mil do… domu

Warszawski Sąd kazał 8-letniej Mai, Polce urodzonej i mieszkającej dotychczas z mamą w Warszawie, zamieszkać w Szwecji. „Tam będzie jej lepiej” orzekł Sąd. Wstrząsająca audycja Radia Solidarność

O sekurytyzacji, Unii Europejskiej, polskich sądach i egzekucji

Jest jednolicie, tęczowo, .nowocześnie bo Unia się o to stara w imię wolności, równości i braterstwa… oj, pardon, demokracji miało być. 9 maja, czyli dziś, przypada Dzień Unii Europejskiej, który ma upamiętnić ogłoszenie planu Schumana o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, dlatego w ostatnią sobotę, tę najbliższą 9 maja, przez Polskę przeszły marsze, parady i inne manifestacje, wymachując niebieskimi flagami, głosząc hasła wytarte choć nieco unowocześnione, bo już nie „Jesteśmy wierni robotniczej tradycji” lecz „Jesteśmy i będziemy w Europie”, ale retoryka podobna.

IV Kongres Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami – relacja

Relacja z debaty na temat rynku zarządzania wierzytelnościami, w której udział wzięli m.in. komornicy, windykatorzy, bankowcy, pracownicy firm pożyczkowych, leasingowych, syndycy, likwidatorzy oraz eksperci firm doradczych. Na Kongres nie zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji, instytucji oraz firm reprezentujących stronę przeciwną czyli dłużników. Wnioski po Kongresie są zatem bardzo jednostronne.

Bierut wiecznie żywy, czyli kapitalizm rozkochany w BTE

Bankowy Tytuł Egzekucyjny jest nadawany w postępowaniu NIEJAWNYM co powoduje, że bank wystawia tytuł na kwotę DOWOLNĄ – nie rozliczając dotychczasowych wpłat dłużnika, najczęściej podając kwotę KAPITAŁU pożyczonego i żądając odsetek od kredytu przeterminowanego (tzw. karnych) w wysokości od 45 do 52% w skali roku (!), otrzymuje tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę wykonalności i… CZEKA! Rok, dwa, trzy, a i czasami 9 (DZIEWIĘĆ!!!) lat (ostatnio jeden z banków poczekał lat 9(!) na zobowiązanie w stosunku do spadkobiercy po ojcu, który poręczył kredyt koledze) wiedząc, że dłużnik dysponuje majątkiem nieruchomym, albo kredyt jest zabezpieczony hipoteką o znacznej wartości. Daje to możliwość wielkich nadużyć ponieważ po latach nikt kogo odwiedził komornik sądowy nie pamięta, nie ma dokumentów by zaprzeczyć kwotom zasądzonym przez Sąd Powszechny w BTE. „HODOWANIE” długu jest w oparciu o BTE zjawiskiem POWSZECHNYM!!!

Komu wolno lżyć prezydenta?

Byłam dziś w sądzie na posiedzeniu dotyczącym zażalenia złożonego przez ppłk Mariusza Lewińskiego, sędzią wojskowym w stanie spoczynku, na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa dotyczącego poświadczenia nieprawdy w dokumencie przez sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Pełny profesjonalizm – nikt mnie z sali nie wyrzucił, pozwolono mi na rejestrację i – co najważniejsze – sędzia jest…