Partnerstwo Publiczno-Prywatne i p…

Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie podpisały warte 600 mln zł porozumienie, które zakłada budowę nowej elektrociepłowni w Olsztynie oraz modernizację już istniejącej ciepłowni Kortowo. To pierwszy projekt PIR realizowany z samorządem w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Prezes PIR Mariusz Grendowicz (niegdyś prezes BRE Banku, a jeszcze wcześniej wiceprezes Bank…

Umorzyć, niech nie śmierdzi

Prokurator kap. Wojciech Skrzypek z Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie dostał sprawę, której nie jest w stanie ogarnąć rozumem, albo wręcz odwrotnie – działa na czyjeś polecenie niszcząc i odrzucając dowody, które mogłyby wszystko wyjaśnić. O co chodzi? Dany jest telefon komórkowy, a wraz z nim karta SIM, której zabezpieczenia elektroniczne zostały przełamane przez nieustalonych sprawców by skompromitować właściciela telefonu i karty. Prokurator przekazuje więc telefon od biegłego do biegłego, od ABW do Instytutu Informatyki Śledczej bez akt sprawy i czeka, aż któryś z nich wyda opinię, która pomoże mu w końcu umorzyć śmierdzącą sprawę.

WGI – krótka historia kradzieży

W czwartek 12 wrześnie, w warszawskim Sądzie Okręgowym przy Solidarności 127, odbędzie się pierwsza rozprawa główna w sprawie karnej przeciwko zarządowi WGI Dom Maklerski SA. Na rozprawie ma zostać odczytany akt oskarżenia przeciwko zarządowi spółki WGI Dom Maklerski – Łukaszowi Kaczorowi, Andrzejowi Sarapatowi i Maciejowi Soporek. Są oskarżeni o malwersacje finansowe na kwotę ponad 320 mln zł.

Oskarżam

  Sędziego Izby Wojskowej Sądu Najwyższego Andrzeja Tomczyka, sędziego Izby Wojskowej Sądu Najwyższego Marka Pietruszyńskiego, prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego Janusza Godynia, dyrektora Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego Krzysztofa Ślebzaka, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego, przewodniczącego Wydziału Odwoławczo Kasacyjnego Izby Wojskowej Sądu Najwyższego Wiesława Błusia, sędziego Izby Wojskowej Sądu Najwyższego Mariana Bulińskiego, sędziego…

Pasożytnicze ścierwa

  Prof. Ewa Łętowska: sędziowie i prokuratorzy bywają niezwykle prymitywni w odbiorze komunikatów, ja bym ich wysłała na obowiązkowe zajęcia z psychologii komunikacji. Skąd tak radykalna reakcja prof. Łętowskiej? Co takiego stało się, że wybitna profesor doktor nauk prawnych, była sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, członek Instytutu Nauk Prawnych PAN, pierwszy polski Rzecznik…

Grupa przestępcza w sądzie wojskowym

4 lipca, ppłk Mariusz Lewiński, sędzia wojskowy w stanie spoczynku, złożył na ręce płk Jerzego Artymiaka, Naczelnego Prokuratora Wojskowego, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumencie, przekroczenia uprawnień i poplecznictwa przez sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie ppłk Roberta Gmyza. Tego samego, który prowadząc ostatnie posiedzenie w sprawie zażalenia ppłk Lewińskiego na postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa, proponował mi prywatne spotkanie w celu wyjaśnienia zawiłości tego procesu i objaśnienia kwestii jawności postępowań.