Jaceniuk do Smoleńska bo jest mgła

Antoni Korobkow-Zemlianskij zaprosił Arsenija Jaceniuka do Smoleńska… bo jest mgła.

Reklamy

NATO o wojnie na Ukrainie

Apelujemy do Federacji Rosyjskiej o przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych, w tym również tych określonych w Memorandum Budapesztańskim z 1994 roku, Traktacie o przyjaźni i współpracy między Rosją i Ukrainą z 1997 r. , ram prawnych regulujących obecność rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na Krymie, oraz o wycofanie swoich wojsk do baz oraz i powstrzymanie się od ingerencji w innych obszarach Ukrainy. Wzywamy obie strony do znalezienia pokojowego rozwiązania poprzez dialog a także poprzez wydelegowanie obserwatorów międzynarodowych działających pod auspicjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Informacja sterowana w Rosji

Służba Prasowa Prezydenta Rosji poinformowała wczoraj, że Putin podpisał dekret o likwidacji agencji RIA-Nowosti i radia Głos Rosji i utworzeniu na ich bazie agencji Rossija Siegodnia (Rosja Dzisiaj), którą poprowadzi usłużny i lojalny wobec Kremla, znany z ultrakonserwatywnych poglądów Dmitrij Kisielow. Zadaniem nowej agencji jest „prezentowania za granicą polityki i życia społecznego Federacji Rosyjskiej”.

Putin bierze Ukrainę

Media zdawkowo informują o wydarzeniach w Kijowie. O tym, że do strajków przyłączyli się studenci wspominają jedynie, nie rozwijając tematu. Owszem, tam gdzie są zamieszki są też kamery, ale komentarza i wyjaśnienia powodów tych wydarzeń widz już się nie doczeka. Krew w telewizji dobrze się sprzedaje, a opowiadać kto, kogo, za co… Po co? To z resztą nie leży w interesie władzy, dlatego sza.