4 płyty dla premiera

Sędzia w stanie spoczynku, ppłk rez. Mariusz Lewiński, wysyła Donaldowi Tuskowi nagrania będące dowodem łamania prawa przez sędziów i prokuratorów wojskowych, w tym także Prokuratora Wojskowego i pisze m.in. „jeżeli nagrania się spodobają udostępnię kolejne”.

Oskarżam

  Sędziego Izby Wojskowej Sądu Najwyższego Andrzeja Tomczyka, sędziego Izby Wojskowej Sądu Najwyższego Marka Pietruszyńskiego, prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego Janusza Godynia, dyrektora Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego Krzysztofa Ślebzaka, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego, przewodniczącego Wydziału Odwoławczo Kasacyjnego Izby Wojskowej Sądu Najwyższego Wiesława Błusia, sędziego Izby Wojskowej Sądu Najwyższego Mariana Bulińskiego, sędziego…

Pasożytnicze ścierwa

  Prof. Ewa Łętowska: sędziowie i prokuratorzy bywają niezwykle prymitywni w odbiorze komunikatów, ja bym ich wysłała na obowiązkowe zajęcia z psychologii komunikacji. Skąd tak radykalna reakcja prof. Łętowskiej? Co takiego stało się, że wybitna profesor doktor nauk prawnych, była sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, członek Instytutu Nauk Prawnych PAN, pierwszy polski Rzecznik…

Grupa przestępcza w sądzie wojskowym

4 lipca, ppłk Mariusz Lewiński, sędzia wojskowy w stanie spoczynku, złożył na ręce płk Jerzego Artymiaka, Naczelnego Prokuratora Wojskowego, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumencie, przekroczenia uprawnień i poplecznictwa przez sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie ppłk Roberta Gmyza. Tego samego, który prowadząc ostatnie posiedzenie w sprawie zażalenia ppłk Lewińskiego na postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia śledztwa, proponował mi prywatne spotkanie w celu wyjaśnienia zawiłości tego procesu i objaśnienia kwestii jawności postępowań.

Gdy na sali Gmyz zasiada

Środa, 26 czerwca, godzina 10.00, Sąd Wojskowy przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Trwa remont gmachu, jest bałagan, hałas, nikt nie pilnuje wejścia. Mogłabym wnieść 10 kilogramów trotylu i nikt nie zwróciłby na mnie uwagi. A jeszcze niedawno…   Normalnie wejścia strzeże uzbrojona po uszy żandarmeria. Skrzętnie legitymuje każdego wchodzącego do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.…

Komu wolno lżyć prezydenta?

Byłam dziś w sądzie na posiedzeniu dotyczącym zażalenia złożonego przez ppłk Mariusza Lewińskiego, sędzią wojskowym w stanie spoczynku, na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa dotyczącego poświadczenia nieprawdy w dokumencie przez sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Pełny profesjonalizm – nikt mnie z sali nie wyrzucił, pozwolono mi na rejestrację i – co najważniejsze – sędzia jest…