Raport „Brudny zysk” – kontrowersyjne firmy

Narusze­nia praw człowieka, zniszczenia środowiska naturalnego i ogromne zyski płynące z takiej działalności to właśnie przedmiot badań Fundacji CentrumCSR.pl, które zostały zwieńczone raportem pod tytułem “Brudny zysk. Jak korporacje, banki i fundusze inwestycyjne czerpią zyski z łamania praw człowieka”. Poza instytucjami finansowymi takimi jak BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, Allianz, UniCredit, Commerzbank, KBC, autorzy raportu wskazują także światowe koncerny, które m.in. wykorzystują niewolniczą pracę ludzi by zwiększać swoje zyski i udziały w rynku. Problem dotyczy renomowanych światowych koncernów, np. Anglo American, Coca-Cola, EADS, H&M, Rio Tin­to, Foxconn, Shell czy Samsung.

Jak korporacje, banki i fundusze inwestycyjne czerpią zyski z łamania praw człowieka?

Fundacja CentrumCSR.pl w październiku tego roku opublikowała raport pt. „Brudny zysk. Jak korporacje, banki i fundusze inwestycyjne czerpią zyski z łamania praw człowieka”. Wynika z niego m.in., że największe europejskie grupy finansowe np. Allianz, ING, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank i UniCredit, ponoszą pośrednią odpowiedzialność – finansując działalność korporacji i firm – za liczne przypadki naruszeń praw człowieka i zniszczenia środowiska naturalnego w Krajach Rozwijających się.